Biển báo chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên phải W201b

Tải về

Biển báo hiệu chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên phải W201b

Biển báo W201b là biển báo phía trước chỗ ngoặt nguy hiểm các phương tiện vòng bên phải. Thongtinaz.net .com mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về biển báo này nhé.

Biển báo chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên phải

Biển báo chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên phải W201b

· Số hiệu biển báo: W.201b

· Tên biển báo: Chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên phải

· Chi tiết báo hiệu: Biển báo giao thông báo trước sắp đến một chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên phải

Chỗ ngoặt nguy hiểm là vị trí đường cong như sau:

- Ở vùng đồng bằng, đường cong có góc chuyển hướng lớn hơn hay bằng 45° hoặc có bán kính nhỏ hơn hay bằng 100 m.

- Ở vùng núi, đường cong có góc ở chuyển hướng lớn hơn hay bằng 45° hoặc có bán kính nhỏ hơn hay bằng 40 m.

c) Ở những vùng mà việc quan sát của người tham gia giao thông gặp khó khăn như vùng cây rậm rạp, vùng thường có sương mù thì các vị trí đường cong không phân biệt độ lớn góc ở tâm hoặc bán kính đều coi là chỗ ngoặt nguy hiểm.

d) Sau đoạn thẳng dài từ 1 km trở lên thì đường cong đầu tiên không phân biệt độ lớn góc ở tâm hoặc bán kính đều coi là chỗ ngoặt nguy hiểm.

Thongtinaz.net xin gửi tới bạn đọc biển báo W201b, mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục biểu mẫu.

Tham khảo thêm