Biển báo đường bị hẹp cả hai bên W203a

Tải về

Biển báo hiệu đường bị hẹp cả hai bên W203a

Biển báo gia thông W203a là biển báo hiệu đoạn đường phía trước bị hẹp cả hai bên. Thongtinaz.net mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về biển báo này nhé.

Biển báo đường bị hẹp cả hai bên

Biển báo giao thông

· Số hiệu biển báo: W.203a

· Tên biển báo: Đường bị hẹp cả hai bên

· Chi tiết báo hiệu: Biển báo giao thông báo trước sắp đến một đoạn đường bị hẹp đột ngột cả hai bên.

Đoạn đường bị thu hẹp là đoạn đường mà phần xe chạy bị thu hẹp lại, các làn xe đi ngược chiều nhau gặp khó khăn, nguy hiểm và khả năng thông qua giảm đột ngột so với đoạn đường trước đó.

Sau khi đặt biển số W.203 nếu đường bị thu hẹp đến mức không có khả năng thông qua cho hai xe đi ngược chiều thì phải đặt trước vị trí thu hẹp các biển xác định quyền ưu tiên của chiều đi (biển số P.132 và biển số I.406).

Ở tất cả những vị trí đường bị hẹp, người tham gia giao thông phải chú ý quan sát giao thông ngược chiều. Xe đi ở chiều đường bị thu hẹp phải nhường đường cho xe đi ngược chiều.

Nếu trước vị trí bị thu hẹp có đặt biển số P.132 thì phải nhường cho xe chạy ngược chiều; nếu đặt biển số I.406, thì xe được ưu tiên qua đường hẹp trước và xe ngược chiều có trách nhiệm chờ đợi.

Trên đây Thongtinaz.net vừa giới thiệu tới bạn đọc biển báo W203a, mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục biểu mẫu.

Tham khảo thêm