Biển báo nơi 02 đường sắt giao vuông góc với đường bộ W242b

Tải về

Biển báo hiệu nơi 02 đường sắt giao vuông góc với đường bộ W242b

Biển báo giao thông W242b là biển báo được dùng để báo hiệu nơi có 02 đường sắt giao vuông góc với đường bộ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về biển báo.

Biển báo nơi 02 đường sắt giao vuông góc với đường bộ

Biển báo nơi 02 đường sắt giao vuông góc với đường bộ W242b

· Số hiệu biển báo: W.242b

· Tên biển báo: Chỗ đường sắt cắt đường bộ

· Chi tiết báo hiệu: Biển báo giao thông được đặt tại chỗ giao nhau đường sắt có từ 02 đường cắt ngang đường bộ.

Thongtinaz.net vừa giới thiệu tới bạn đọc biển báo W242b, mời bạn đọc tham khảo thêm tại mục biểu mẫu.

Tham khảo thêm