Đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú năm 2023 (Mẫu NA7)

Tải về Sửa biểu mẫu online

1. Đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú là gì?

Đơn bản lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài NA7 là văn bản được dùng trong trường hợp cá nhân là công dân Việt Nam muốn bảo lãnh cho người nước ngoài xin cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam, trường hợp thông thường phổ biến nhất là khi làm thủ tục xin thẻ tạm trí cho người thân, chồng là người nước ngoài.

2. Mẫu đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Mẫu (Form) NA7
Kèm theo Thông tư số 22/2023/TT-BCA ngày 30 tháng 6 năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN BẢO LÃNH CẤP THẺ TẠM TRÚ

Kính gửi: ………………………………………(1)

I. Người bảo lãnh:

1 - Họ tên:...................................................................................................................

2- Giới tính:Nam
Nữ
3- Sinh ngày …… tháng …… năm ………

4- Địa chỉ thường trú (theo Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân):

- Địa chỉ tạm trú (nếu có):............................................................................................

- Điện thoại liên hệ/Email:............................................................................................

5- Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số:................................

6- Nghề nghiệp:.................................. Nơi làm việc hiện nay:.....................................

II. Người được bảo lãnh:

Số TT

Họ tên

(chữ in hoa)

Giới tínhNgày tháng năm sinhQuốc tịchHộ chiếu sốQuan hệ (2)

III. Nội dung bảo lãnh:

1- Bảo lãnh cho thân nhân nêu ở Mục II được cấp thẻ tạm trú theo tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú (kèm theo).

2- Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

Làm tại …………… ngày... tháng... năm..... 

Người bảo lãnh (ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thường trú.

(2) Ghi rõ quan hệ với người bảo lãnh.

3. Hướng dẫn cách điền mẫu đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

- Phần 1: Kính gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, Thành phố nơi thường trú của người Việt Nam làm đơn bảo lãnh.

- Phần 2: Thông tin cá nhân của người bảo lãnh

+ Điền đầy đủ họ tên của người bảo lãnh (viết in hoa có dấu)

+ Thông tin giới tính, năm sinh, địa chỉ thường trú của người bảo lãnh, địa chỉ này phải trùng với địa chỉ được lưu trong Cơ sở dữ liệu dân cư.

+ Địa chỉ tạm trú của người bảo lãnh nếu người bảo lãnh hiện đang cư trú ở một nơi khác.

+ Số điện thoại liên hệ/ email của người bảo lãnh để khi Cục quản lý xuất nhập cảnh cần xác minh thông tin sẽ liên hệ với người này.

- Phần 3: Thông tin người được bảo lãnh.

+ Họ tên viết chữ in hoa.

+ Viết rõ quan hệ với người bảo lãnh như mối quan hệ cha mẹ, anh em, vợ chồng, con...

4. Nộp đơn xin bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở đâu?

Người bảo lãnh xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài cần nộp đơn NA7 tại Cục Quản lý Xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh của tỉnh/thành phố nơi người bảo lãnh thường trú.

- Nộp hồ sơ tại Hà Nội: số 44-46 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.

- Nộp hồ sơ ở TP HCM: số 333-337 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

- Nộp hồ sơ tại Đà Nẵng: số 7 Trần Quý Cáp, TP Đà Nẵng.

5. Lệ phí cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Lệ phí cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài như sau:

+ Thẻ tạm trú thăm thân cho người nước ngoài giá trị 01 năm: phí 135 USD/1 thẻ

+ Thẻ tạm trú thăm thân cho người nước ngoài giá trị trên 01 năm đến 2 năm: phí 145 USD/thẻ.

+ Thẻ tạm trú thăm thân cho người nước ngoài giá trị trên 2 năm đến 3 năm: phí 155 USD/thẻ.

6. Cá nhân bảo lãnh xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài dùng mẫu đơn nào?

Cá nhân bảo lãnh xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài thì dùng mẫu đơn NA7. Mời bạn tải chi tiết mẫu đơn trong bài viết này.

Ngoài ra, tổ chức, doanh nghiệp muốn bảo lãnh xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam thì sử dụng mẫu đơn NA6.

Mời bạn đọc đón đọc các thông tin hữu ích khác tại mục Biểu mẫu - Thủ tục hành chính của Hoatieu nhé.