Góp ý sách giáo khoa lớp 5 môn Âm nhạc (3 bộ sách mới)

Tải về

1. Góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Âm nhạc Kết nối tri thức

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO..............

TRƯỜNG TIỂU HỌC............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
MÔN: Âm nhạc
BỘ SÁCH: Kết nối tri thức với cuộc sống

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Chủ đề 1: Khúc ca ngày mới

Trang 5: Khởi động

Đọc tên hình nốt

nhạc kết hợp vỗ tay

Nên vận động

theo nhạc

Không phù hợp với chủ đề

Chủ đề 4: Chào mùa xuân đến

Trang 32: Nhạc cụ thể hiện tiết tấu

Gõ đệm cho bài Duyên dáng mùa xuân kết hợp 2 mẫu tiết tấu

Nên dùng 1 mẫu tiết tấu cho bài

Học sinh dễ bị nhầm lẫn

Chủ đề 7: Âm nhạc nước ngoài

Trang 56: Kiến thức mới - luyện tập

Lý thuyết âm nhạc

Nên học nội dung hát

Phù hợp hơn với hoạt động khởi động

....................., ngày ... tháng ... năm 20...

Giáo viên góp ý

2. Góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Âm nhạc Chân trời sáng tạo

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO..............

TRƯỜNG TIỂU HỌC............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
MÔN: Âm nhạc
BỘ SÁCH: Chân trời sáng tạo

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Chủ đề 2: Bức tranh đồng quê

Trang 15

Nhạc cụ giai điệu: Luyện tập thực hành nhạc cụ thổi Ri-cooc-đơ và kèn phím

Nên đưa ra khoảng 2 bài luyện tập thực hành

Bài luyện tập thực hành quá nhiều với học sinh . Thực hiện không hiệu quả

Chủ đề 3:

Thắp sáng tương lai

Trang 23

Nhạc cụ tiết tấu: Gõ đệm cho bài hát Những bông hoa những bài ca

Thay đổi mẫu tiết tấu để học sinh dễ thực hiện

Tiết tấu không phù hợp gõ đệm cho bài hát

Chủ đề 6:Vui cùng âm nhạc

Trang 42

Nhạc cụ giai điệu: Luyện tập Ri- cooc- đơ đệm cho bài Đi theo ánh sao âm nhạc

Nên chọn khuông nhạc đầu tiên trong bài hát cho học sinh tập

Câu luyện tập thổi Ri- cooc- đơ trong bài hát khó thực hiện đối với học sinh

....................., ngày ... tháng ... năm 20...

Giáo viên góp ý

3. Góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Âm nhạc Cánh Diều

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO..............

TRƯỜNG TIỂU HỌC............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
MÔN: Âm nhạc
BỘ SÁCH: Cánh diều

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Chủ đề 1

Niềm vui

Trang 6

Nghe bản nhạc Bài ca hòa bình kết hợp vỗ tay theo tiết tấu

Lựa chọn hình thức mở đầu: Xem tranh, vận động theo bài hát

Không phù hợp với nội dung chủ để

Chủ đề 2

Mùa thu

Trang 14

Thể hiện tiết tấu

Xem tranh minh họa đoán chủ đề

Không có tính kết nối với nội dung bài học

Chủ đề 3

Tuổi thơ

Trang 26

Nhạc cụ thể hiện tiết tấu bằng 2 mẫu tiết tấu

Lựa chọn 1 tiết tấu

( Tiết tấu 2)

Tiết tấu 1 không phù hợp gõ đệm cho bài hát

Chủ đề 5

Thiên nhiên

Trang 44

Vận dụng : Tự làm nhạc cụ bằng thủy tinh

Thay thế nhạc cụ khác

Nhạc cụ bằng thủy tinh dễ vỡ

....................., ngày ... tháng ... năm 20...

Giáo viên góp ý

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.