Góp ý sách giáo khoa lớp 5 môn Đạo đức (3 bộ sách mới)

1. Góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Đạo Đức Kết nối tri thức

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
Tên môn: Đạo đức (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Lớp: 5
Tên Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Họ tên: …………………

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học…………..

Nội dung góp ý:

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 1. Biết ơn những người có công với quê hương, đất nước.

Trang 7/ ý thứ 2.

Hãy kể thêm tên và đóng góp của những người có công với quê hương, đất nước trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học, giáo dục,…mà em biết.

Kể thêm tên và đóng góp của những người có công với quê hương, đất nước mà em biết.

Câu hỏi hơi cao so với yêu cầu cần đạt.

Người góp ý

2. Góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Đạo Đức Chân trời sáng tạo

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
Tên môn: Đạo đức (Chân trời sáng tạo) - Lớp: 5
Tên Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Họ tên: …………………

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học…………..

Nội dung góp ý:

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Qua nghiên cứu bản mẫu sách giáo khoa Đạo đức lớp 5 bộ sách “Chân trời sáng tạo”, bản thân nhận thấy bộ sách phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương nên không có ý kiến đóng góp cho nội dung góp ý.

Người góp ý

3. Góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Đạo Đức Cánh Diều

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA

Tên môn: Đạo đức (Cánh Diều) - Lớp: 5

Tên Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN ĐH SƯ PHẠM TP HCM

Họ tên: …………………

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học…………..

Nội dung góp ý:

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 9. Em nhận biết biểu hiện xâm hại.

Trang 51/ Luyện tập 3.

Cỡ chữ cần lớn hơn.

Cỡ chữ của thư cần lớn hơn để học sinh dễ đọc và phân tích, hơn nữa phần cuối trang 51 vẫn còn chỗ trống.

Người góp ý

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.