Mẫu bảng tình hình sử dụng dược liệu, vị thuốc YHCT tại địa phương

Tải về

Mẫu bảng ghi chép tình hình sử dụng dược liệu, vị thuốc YHCT tại địa phương

Mẫu bảng ghi chép tình hình sử dụng dược liệu, vị thuốc YHCT tại địa phương là mẫu bảng được lập ra để ghi chép về tình hình sử dụng dược liệu, vị thuốc YHCT tại địa phương. Mẫu nêu rõ tình hình sử dụng... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu công văn cho phép nhập khẩu dược liệu

Mẫu đơn hàng nhập khẩu dược liệu, bán thành phẩm dược liệu

Mẫu công văn xuất khẩu dược liệu, thuốc cổ truyền

Nội dung cơ bản của mẫu bảng ghi chép tình hình sử dụng dược liệu, vị thuốc YHCT tại địa phương như sau:

Bảng tình hình sử dụng dược liệu, vị thuốc YHCT tại địa phương

STT

Nội dung

Đơn vị

Số lượng

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Tổng số tiền mua thuốc

1.000đ

Chế phẩm

1.000đ

Dược liệu

1.000đ

Vị thuốc y học cổ truyền

1.000đ

2

Tổng số kg dược liệu trong năm

kg

Thuốc trong nước

kg

Thuốc nhập khẩu

kg

3

Tổng số kg vị thuốc y học cổ truyền trong năm

kg

Thuốc trong nước

kg

Thuốc nhập khẩu

kg

4

Số lượng chế phẩm YHCT sản xuất tại các cơ sở khám, chữa bệnh