Mẫu báo cáo công tác đào tạo nhân lực YHCT tại địa phương

Tải về

Mẫu báo cáo về công tác đào tạo nhân lực YHCT tại địa phương

Mẫu báo cáo về công tác đào tạo nhân lực YHCT tại địa phương là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình công tác đào tạo nhân lực YHCT tại địa phương. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, công tác đào tạo... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực YDCT

Mẫu báo cáo kết quả công tác xã hội hóa

Mẫu bảng tình hình sử dụng dược liệu, vị thuốc YHCT tại địa phương

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về công tác đào tạo nhân lực YHCT tại địa phương như sau:

Công tác đào tạo nhân lực tại địa phương

STT

Tên cơ sở đào tạo

Có khoa YHCT

Có bộ môn YHCT

Có tổ YHCT

Số tuyển sinh trong năm

Số tốt nghiệp trong năm

Chung

YDCT

Chung

YDCT

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

2