Mẫu gia phả dòng họ đẹp

Tải về

Mẫu gia phả dòng họ đẹp chuyên nghiệp

Gia phả là một vật vô cùng thiêng liêng, lưu trữ lại tất cả danh nhân, con cháu trong một dòng tộc. Để có thể thiết kế được các mẫu gia phả dòng họ đẹp, mời các bạn tham khảo các mẫu dưới đây.

1. Gia phả là gì?

Gia phả hay gia phổ là bản ghi chép tên họ, tuổi tác, ngày giỗ, vai trò và công đức của cha mẹ, ông bà, tiên tổ và mộ phần của một gia đình lớn hay một dòng họ. Gia phả có thể gọi là Tông Chi Phả là chi tộc nhỏ trong một Dòng tộc của một Gia phả lớn có thể gọi là Tộc phả.

Nói cách khác, gia phả là cuốn sách biên chép lịch sử của các thế hệ của gia đình, họ tộc. Đọc gia phả để giúp con cháu đời sau hiểu rõ về cội nguồn, quan hệ huyết thống của mình, rèn luyện niềm tự hào đối với tổ tiên dòng tộc và quê hương đất nước.

Từ điển Hán Việt Đào Duy Anh định nghĩa về gia phả: “Sách ghi thế hệ trong họ và lịch sử tổ tiên”

2. Mẫu gia phả dòng họ

Mẫu gia phả dòng họ

Mẫu gia phả đẹp hoàn chỉnh

Phả tộc

Mẫu gia phả dòng tộc

Cách lập gia phả

Gia phả là gì

Mẫu gia phả thiết kế

Gia phả dòng họ