Phân phối chương trình môn Tin học bậc THCS

Tải về

Phân phối chương trình môn Tin học THCS

Phân phối chương trình môn Tin học bậc THCS bao gồm phân phối chương trình Tin học 35 tuần dành cho các lớp 6, 7, 8, 9 theo chuẩn kiến thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mời thầy cô cùng tham khảo, tải về làm tài liệu để so sánh với chương trình, số báo giảng mình đang giảng dạy.

Phân phối chương trình môn Giáo dục công dân bậc THCS

Phân phối chương trình môn Ngữ văn bậc THCS

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC LỚP 6

Cả năm: 70 tiết

Học Kì I: 36 tiết

Học Kì II: 34 tiết

HỌC KÌ 1

Tuần

Tiết

Nội dung

Chương I. Làm quen với tin học và máy tính điện tử

Tuần 1

1, 2

Phần mềm học tập Bài 5. Luyện tập chuột

Tuần 2

3, 4

Bài 1. Thông tin và tin học

Tuần 3

5, 6

Bài 2. Thông tin và biểu diễn thông tin

Tuần 4

7,8

Bài 3. Em có thể làm được gì nhờ máy tính

9

Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

Tuần 5

10

Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính (tt)

11

Bài thực hành 1. Làm quen với một số thiết bị máy tính

Tuần 6

12, 13

Bài 6. Học gõ mười ngón

Tuần 7

14, 15

Bài 7. Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím

Tuần 8

16

Ôn tập

17

Kiểm tra (Lý thuyết)

Tuần 9

18

Bài 9. Vì sao cần có hệ điều hành

Tuần 10

19

Bài 10. Hệ điều hành làm những việc gì

Tuần 11

20, 21

Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính

Tuần 12

22,23

Bài 12. Hệ điều hành Windows

24

Bài tập (củng cố bài 9,10,11,12)

Tuần 13

25

Bài thực hành 2. Làm quen với Windows

26

Bài thực hành 2. Làm quen với Windows (tt)

Tuần 14

27

Bài thực hành 3. Các thao tác với thư mục

28

Bài thực hành 3. Các thao tác với thư mục(tt)

Tuần 15

29

Bài thực hành 4. Các thao tác với tệp tin

30

Bài thực hành 4. Các thao tác với tệp tin(tt)

Tuần 16

31

Ôn tập

32

Kiểm tra (Thực hành)

Tuần 17

33

Bài 8. Quan sát trái đất và các vì sao trong Hệ Mặt trời

34

Bài 8. Quan sát trái đất và các vì sao trong Hệ Mặt trời(tt)

Tuần 18

35

Ôn tập

36

Thi học kì (Lý thuyết)

Học kì II

Chương IV. Soạn thảo văn bản

Tuần 19

37

Bài 13. Soạn thảo văn bản bằng Microsoft Word

38

Bài 14. Soạn thảo văn bản đơn giản

Tuần 20

39

Bài 14. Soạn thảo văn bản đơn giản(tt)

40

Bài thực hành 5. Văn bản đầu tiên của em

Tuần 21

41

Bài thực hành 5. Văn bản đầu tiên của em (tt)

42

Bài 15. Chỉnh sửa văn bản

Tuần 22

43

Bài 15. Chỉnh sửa văn bản (tt)

44

Bài thực hành 6. Em tập chỉnh sửa văn bản

Tuần 23

45

Bài thực hành 6. Em tập chỉnh sửa văn bản (tt)

46

Bài 16. Định dạng văn bản

Tuần 24

47, 48

Bài 17. Định dạng đoạn văn(tt)

Tuần 25

49, 50

Bài thực hành 7. Em tập trình bày văn bản

Tuần 26

51

Ôn tập

52

Kiểm tra (Lý thuyết)

Tuần 27

53

Bài 18. Trình bày trang văn bản và in

54

Bài 18. Trình bày trang văn bản và in (tt)

Tuần 28

55

Bài 19. Tìm và thay thế

56

Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa

Tuần 29

57

Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa(tt)

58

Bài thực hành 8. Em viết báo tường

Tuần 30

59

Bài thực hành 8. Em viết báo tường

60

Bài 21. Trình bày cô đọng bằng bảng

Tuần 31

61

Bài 21. Trình bày cô đọng bằng bảng (tt)

62

Bài thực hành 9. Danh bạ riêng của em

Tuần 32

63

Bài thực hành 9. Danh bạ riêng của em (tt)

64

Bài thực hành tổng hợp. Du lịch ba miền

Tuần 33

65

Bài thực hành tổng hợp. Du lịch ba miền (tt)

66

Ôn tập

Tuần 34

67

Kiểm tra (Thực hành)

68

Ôn tập

Tuần 35

69

Ôn tập

70

Thi học kì (Lý thuyết)

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC LỚP 7

Cả năm: 70 tiết

Học kì I: 36 tiết

Học kì II: 34 tiết

Học kì I