Phiếu chấm trắc nghiệm trọn bộ

Tải về

1. Mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm

Mẫu phiếu chấm trắc nghiệm là Phiếu chấm theo số câu trắc nghiệm file Word/PDF: phiếu 10 câu, phiếu 15 câu, phiếu 20 câu, phiếu 25 câu, phiếu 30 câu, phiếu 40 câu, phiếu 50 câu, phiếu 60 câu, phiếu 100 câu, phiếu chấm 120 câu BGD...

Phiếu trả lời trắc nghiệm 10 câu

Phiếu trả lời trắc nghiệm 15 câu

Phiếu trả lời trắc nghiệm 20 câu

Phiếu trả lời trắc nghiệm 20 câu bản thu nhỏ có thể chỉnh sửa thông tin phù hợp gồm các phiếu dọc, phiếu ngang, có phách kết hợp trắc nghiệm + tự luận. Bạn đọc tải file về máy để xem bản đầy đủ.

Phiếu trả lời trắc nghiệm 40 câu

- Phiếu trả lời trắc nghiệm TNMaker 40 câu mặt trước và mặt sau

Phiếu trả lời trắc nghiệm TNMaker 40 câu mặt trước và mặt sau

- Phiếu trả lời trắc nghiệm 40 câu

Phiếu trả lời trắc nghiệm TNMaker 40 câu kèm tự luận

- Phiếu trả lời trắc nghiệm 40 câu có số phách

 Mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm file Word

Phiếu trả lời trắc nghiệm 50 câu

Phiếu trả lời trắc nghiệm 50 câu TNMaker

Phiếu trả lời trắc nghiệm 100 câu

Phiếu trả lời trắc nghiệm 100 câu TNMaker

Phiếu tô trắc nghiệm 120 câu kèm tự luận

mau phieu cham tnmaker 14*349074mau phieu cham tnmaker 15*349066

2. Phiếu trả lời chấm trắc nghiệm mở rộng

Mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm file word

- Mẫu phiếu chấm được chỉnh sửa mở rộng dạng file .DOC

Phiếu trả lời trắc nghiệm và tự luận

Phiếu chấm có phách

Phiếu trả lời trắc nghiệm và tự luận

Mẫu phiếu chấm có chữ ký giám thị

Mẫu phiếu Ngang phần mềm chấm trắc nghiệm TNMaker có chèn đề.

Mẫu phiếu Ngang phần mềm chấm trắc nghiệm TNMaker

Phiếu chấm trắc nghiệm Tiếng Anh

Mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm, tự luận kiểu mới

Phiếu tự luận kiểu mới

Trên đây là tổng hợp các Phiếu chấm trắc nghiệm trọn bộ đúng chuẩn của Bộ Giáo dục. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.