Phiếu góp ý Sách giáo khoa lớp 5 bộ sách Cánh Diều (Tất cả các môn)

1. Phiếu góp ý sách giáo khoa là gì?

Phiếu góp ý đánh giá sách giáo khoa là một biểu mẫu hoặc tài liệu được sử dụng để thu thập ý kiến và đánh giá về sách giáo khoa - cụ thể ở đây là Bộ sách giáo khoa lớp 5 từ giáo viên, hoặc những người liên quan. Mục tiêu của phiếu góp ý này là cung cấp thông tin phản hồi về chất lượng, nội dung, cách trình bày, và hiệu quả của sách giáo khoa.

Trong Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 5 bộ Cánh diều, thầy cô cần ghi rõ tên bài cần góp ý, trang, dòng, nội dung chỉnh sửa, lý do đề xuất cụ thể.

2. Phiếu góp ý SGK môn Toán lớp 5 sách Cánh diều

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO..............

TRƯỜNG TIỂU HỌC............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5

Môn: Toán

Bộ sách: Cánh Diều

Tên bài

Trang/ dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Tập 2 Bài 51

Diện tích hình tam giác

8/

Câu 5

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 5 môn Toán

Bổ sung thêm dữ liệu trong đề: hai tam giác vuông có hai cạnh góc vuông đều bằng 8 cm.

Tam giác vuông có hai cạnh góc vuông không nhất thiết có số đo bằng nhau. Một cạnh góc vuông và một cạnh huyền đều có thể có số đo bằng nhau.

Tập 2

60/ Câu 2

Đề nghị điều chỉnh dữ liệu hỏi của câu b. Thay chữ “Tính” bằng dữ liệu khác để học sinh trả lời.

Quãng đường xe máy đó đi được trong 1 giờ cũng là vận tốc trung bình của xe máy trên giờ ( nếu xe máy không nghỉ lại, không tăng tốc hoặc giảm tốc)

....................., ngày 15 tháng 10 năm 2023

Giáo viên góp ý

(Kí và ghi rõ họ, tên)

3. Phiếu nhận xét SGK môn Lịch sử Địa lý lớp 5 sách Cánh diều

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO..............

TRƯỜNG TIỂU HỌC............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ

Bộ sách: Cánh diều

Tổng chủ biên môn Lịch sử: Đỗ Thanh Bình

Tổng chủ biên môn Địa lí: Lê Thông

Họ tên người đánh giá: ...................................

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học ….

Số điện thoại: …..

Email:

Tên bài

Trang/ dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 1: Vị trí đại lí, lãnh thổ, đơn vị hành chính, Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca của Việt Nam

Trang 6,

dòng 8↑

“Vùng biển thuộc Biển Đông.”

Việt Nam là quốc gia ven biển nằm bên bờ Tây của Biển Đông.

Nhằm đảm bảo được mục tiêu bài học: Xác định được vị trí địa lí của Việt Nam trên bản đồ hoặc lược đồ.

Trang 6,

6 dòng cuối trang.

“Vị trí địa lí đã góp phần … nước biển dâng…”

- Tranh ảnh hiện tượng thiên nhiên.

- Bảng biểu về ngành kinh tế, giao thông vận tải hoặc

Giảm kênh chữ, tăng trực quan nhằm phát triển năng lực cho HS. HS quan sát tranh hoặc bảng biểu để trả lời câu hỏi: Trình bày được ảnh hưởng của vị trí địa lí đối với tự nhiên và hoạt động sản xuất.

Tên bài

Trang/ dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 5: Nước Văn Lang, Âu Lạc

Trang 26

Hình 2. Rìu đồng (văn hóa Đông Sơn)

Hình 4. Lưỡi cày đồng Cổ Loa

- Điều chỉnh màu sắc.

- Bổ sung sơ đồ thành Cổ Loa (tường thành)

- Về mặt trực quan, HS ấn tượng màu xanh, hiểu sai bản chất của di vật lịch sử (màu sắc có thể giống Hình 1)

....................., ngày 15 tháng 10 năm 2023

Giáo viên góp ý

4. Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 5 môn Đạo đức sách Cánh diều

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA

Tên môn: Đạo đức (Cánh Diều) - Lớp: 5

Tên Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN ĐH SƯ PHẠM TP HCM

Họ tên: …………………

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học…………..

Nội dung góp ý:

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 9. Em nhận biết biểu hiện xâm hại.

Trang 51/ Luyện tập 3.

Cỡ chữ cần lớn hơn.

Cỡ chữ của thư cần lớn hơn để học sinh dễ đọc và phân tích, hơn nữa phần cuối trang 51 vẫn còn chỗ trống.

Người góp ý

5. Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 5 môn Công nghệ Cánh Diều

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO..............

TRƯỜNG TIỂU HỌC............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU THẨM ĐỊNH GIÁO ÁN - BÀI aGIẢNG ĐIỆN TỬ PHIẾU THẨM ĐỊNH GIÁO ÁN - BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5

Môn: Công nghệ

Bộ sách: Cánh diều – Tổng chủ biên: Nguyễn Trọng Khanh

Họ tên người đánh giá: ..................................................

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học xã .....................

Số điện thoại:

Email:

STT

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

1

Bài 1: Công nghệ trong đời sống

Trang 8

Câu hỏi phần trò chơi trùng với câu hỏi phần khám phá

Thay câu hỏi khác mang tính vận dụng

Để giúp HS nhận diện được rõ nhiều mặt trái của công nghệ trong đời sống

2

Bài 3: Nhà sáng chế

Trang 15,16

Kênh chữ nhiều, hình ảnh nhỏ

Giảm kênh chữ, cho hình ảnh rõ nét hơn

Giúp HS dễ quan sát các sản phẩm công nghệ của các nhà sáng chế.

3

Bài 4: Thiết kế sản phẩm công nghệ

Trang 20

Hình 1, hình 2 đã cung cấp sẵn thông tin cho câu hỏi

Nên cắt phần thông tin đi để HS tự tìm ra điểm cải tiến hơn

Kích thích HS tìm tòi, giúp HS phát triển năng lực tư duy và giải quyết vấn đề.

4

Bài 5: Dự án: Em tập làm nhà thiết kế

Trang 25-28

Hướng dẫn quá chi tiết cụ thể các bước làm thùng rác

Chỉ nên cung cấp các loại thùng rác, còn quy trình thiết kế nên để HS tự thảo luận và tìm ra các cách làm khác nhau

Kích thích sự tò mò và phát huy được năng lực tư duy của HS.

....................., ngày 15 tháng 10 năm 2023

Giáo viên góp ý

6. Phiếu nhận xét môn môn Âm nhạc lớp 5 sách Cánh Diều

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO..............

TRƯỜNG TIỂU HỌC............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
MÔN: Âm nhạc
BỘ SÁCH: Cánh diều

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Chủ đề 1

Niềm vui

Trang 6

Nghe bản nhạc Bài ca hòa bình kết hợp vỗ tay theo tiết tấu

Lựa chọn hình thức mở đầu: Xem tranh, vận động theo bài hát

Không phù hợp với nội dung chủ để

Chủ đề 2

Mùa thu

Trang 14

Thể hiện tiết tấu

Xem tranh minh họa đoán chủ đề

Không có tính kết nối với nội dung bài học

Chủ đề 3

Tuổi thơ

Trang 26

Nhạc cụ thể hiện tiết tấu bằng 2 mẫu tiết tấu

Lựa chọn 1 tiết tấu

( Tiết tấu 2)

Tiết tấu 1 không phù hợp gõ đệm cho bài hát

Chủ đề 5

Thiên nhiên

Trang 44

Vận dụng : Tự làm nhạc cụ bằng thủy tinh

Thay thế nhạc cụ khác

Nhạc cụ bằng thủy tinh dễ vỡ

....................., ngày ... tháng ... năm 20...

Giáo viên góp ý

Các môn còn lại sẽ được HoaTieu.vn cập nhật sau...

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan khác tại mục Biểu mẫu: Giáo dục - Đào tạo nhé.