Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 5 môn Lịch sử Địa lí Kết nối tri thức

1. Phiếu góp ý SGK lớp 5 môn Lịch sử Địa lý Kết nối tri thức mẫu 1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO..............

TRƯỜNG TIỂU HỌC............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ

Bộ sách: Kết nối tri thức

Tổng chủ biên môn Lịch sử: Vũ Minh Giang, Nghiêm Đình Vỹ

Tổng chủ biên môn Địa lí: Đào Ngọc Hùng

Họ tên người đánh giá: ...................................

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học ….

Số điện thoại: …..

Email:

Tên bài

Trang/ dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 8: Đấu tranh giành độc lập thời kì Bắc thuộc

Trang 38

Câu chuyện lịch sử: Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán

Bổ sung lược đồ trận chiến thắng trên sông Bạch Đằng

Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền đã chấm dứt hoàn toàn ách đô hộ của phong kiến phương Bắc, mở ra thời kì độc lập, dân chủ lâu dài của dân tộc à HS kể lại trên đánh kết hợp lược đồ trận đánh để khắc sâu tài cầm binh đánh giặc của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng.

Bài 10: Triều Trần xây dựng đất nước và kháng chiến chống quân Mông – Nguyên xâm lược

Cuối trang 47

- Hình 3. Các bô lão trong Hội nghị Diên Hồng (tranh vẽ)

- Em có biết?

“…họp ở…”

- Dùng tranh vẽ có nguồn gốc cụ thể, tranh cần có bố cục mở, để thấy được Hội nghị diễn ra ở điện Diên Hồng

- Thay bằng từ “diễn ra”

- Thể hiện được hình ảnh vua – tôi trong Hội nghị có sự nghiêm nghị, hệ trọng của việc nước.

- Chú ý dùng từ phù hợp với thời kì lịch sử hơn.

Tên bài

Trang/ dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 12: Khởi nghĩa Lam Sơn và triều Hậu Lê

Cuối trang 52

Câu chuyện lịch sử: Lê Lai quên mình cứu chúa

Bổ sung hình ảnh Lê Lai và Lê Lợi

Tăng tính trực quan, hiểu được việc làm lấy thân mình cứu Lê Lợi của Lê Lai.

Bài 14: Cách mạng tháng Tám năm 2945

Trang 64

Câu chuyện lịch sử: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

Bổ sung hình ảnh Bác Hồ tại Quãng trường Ba Đình.

Tăng tính trực quan, mang lại thái độ tự hào lịch sử nước nhà.

Bài 15: Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954

Trang 66, 67, 68

Câu chuyện lịch sử

Bổ sung chân dung của anh hùng Tô Vĩnh Diện, Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn

Tăng tính trực quan, mang lại thái độ tự hào lịch sử nước nhà, biết ơn các anh hùng dân tộc.

Trang 68

Luyện tập

Bổ sung: Lập bảng hoặc trục thời gian về diễn biến chính chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ

Đảm bảo mục tiêu bài học nhằm HS khắc sâu kiến thức, nắm diễn biến chính của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

....................., ngày 15 tháng 10 năm 2023

Giáo viên góp ý

2. Phiếu góp ý SGK môn Lịch sử Địa lí lớp 5 Kết nối tri thức mẫu 2

Mẫu Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 5

(Đính kèm Công văn số /SGDĐT-GDTHMN ngày tháng 10 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Họ và tên giáo viên:

Đơn vị:

Huyện/TX/TP:

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
MÔN: Lịch sử & Địa lí
BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

STT

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

1

Bài 2: Thiên nhiên Việt Nam

Trang 11

Dòng 2

Dòng 6

Ở miền Bắc có hai mùa chính: mùa hạ nóng, mưa nhiều và mùa đông lạnh, mưa ít.

- Lượng mưa lớn trung bình năm từ 1500 đến 2000mm.

Ở miền Bắc có 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông.Trong đó mùa hạ nóng, mùa đông lạnh.

- Lượng mưa lớn, mưa nhiều.

Phù hợp đặc điểm khí hậu Việt Nam.

Phù hợp với học sinh lớp 5

2

Bài 5: Nhà nước Văn Lang, nhà nước Âu Lạc

Trang 28

Câu hỏi 2 phần Luyện tập:

Kể một truyền thuyết khác liên quan đến nhà nước Văn Lang hoặc nhà nước Âu Lạc.

Chuyển yêu cầu này sang phần Ứng dụng

Phù hợp với yêu cầu câu hỏi là Mở rộng bài học.

3

Bài 6: Vương quốc Phù Nam

Trang 31

Phần Vận dụng: Vẽ và trang trí một hiện vật khảo cổ học của Vương quốc Phù Nam mà em ấn tượng.

Sưu tầm thêm một số hình ảnh hiện vật khảo cổ học của Vương quốc Phù Nam.

Phù hợp hơn với yêu cầu của hoạt động : Vận dụng.

4

Tổng quát chương trình

Nội dung Lịch sử nhiều và khá nặng

Giảm bớt một số nội dung

Phù hợp với học sinh lớp 5.

5

....................., ngày ... tháng ... năm 2023

Giáo viên góp ý

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.