Phiếu góp ý Sách giáo khoa lớp 5 môn Toán Cánh Diều

1. Phiếu góp ý Sách giáo khoa là gì?

Phiếu góp ý Sách giáo khoa là một biểu mẫu hay tài liệu được sử dụng để tổng hợp ý kiến và đánh giá từ giáo viên, học sinh, phụ huynh hoặc những người có liên quan về sách giáo khoa - mà cụ thể ở đây là bộ Sách giáo khoa lớp 5 môn Toán Cánh Diều.

Mục tiêu của phiếu góp ý này là thu thập thông tin, đánh giá về những khía cạnh cụ thể của sách giáo khoa lớp 5 như: Cấu trúc bộ sách, cấu trúc bài học, nội dung, ngữ liệu, hình ảnh, tính hữu ích, mức độ phù hợp so với chương trình học... Ý kiến được thu thập tù phiếu góp ý SGK sẽ được sử dụng để cải tiến hoặc điều chỉnh nội dung của bộ sách giáo khoa, nhằm đảm bảo phù hợp với mục tiêu giáo dục cụ thể và đáp ứng nhu cầu của học sinh và giáo viên.

Phiếu nhận xét SGK lớp 5 môn Toán Cánh DiềuPhiếu nhận xét SGK lớp 5 môn Toán Cánh Diều

2. Phiếu góp ý Sách giáo khoa môn Toán lớp 5 Cánh Diều

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO..............

TRƯỜNG TIỂU HỌC............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5

Môn: Toán

Bộ sách: Cánh Diều

Tên bài

Trang/ dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Tập 2 Bài 51

Diện tích hình tam giác

8/

Câu 5

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 5 môn Toán

Bổ sung thêm dữ liệu trong đề: hai tam giác vuông có hai cạnh góc vuông đều bằng 8 cm.

Tam giác vuông có hai cạnh góc vuông không nhất thiết có số đo bằng nhau. Một cạnh góc vuông và một cạnh huyền đều có thể có số đo bằng nhau.

Tập 2

60/ Câu 2

Đề nghị điều chỉnh dữ liệu hỏi của câu b. Thay chữ “Tính” bằng dữ liệu khác để học sinh trả lời.

Quãng đường xe máy đó đi được trong 1 giờ cũng là vận tốc trung bình của xe máy trên giờ ( nếu xe máy không nghỉ lại, không tăng tốc hoặc giảm tốc)

....................., ngày 15 tháng 10 năm 2023

Giáo viên góp ý

(Kí và ghi rõ họ, tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.