Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 5 môn Toán Chân trời sáng tạo

Phiếu góp ý, nhận xét sách giáo khoa lớp 5 môn Toán

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 5 môn Toán Chân trời sáng tạo 2023-2024 để giáo viên tham khảo khi đưa ra đánh giá, nhận xét, góp ý kiến để cải thiện chất lượng SGK lớp 5 mới. Nội dung phiếu góp ý môn Toán 5 CTST nêu nhận xét chi tiết thông tin về tên bài, nội dung hiện tại, góp ý đề xuất chỉnh sửa và lí do cụ thể nhằm đảm bảo chất lượng bộ SGK biên soạn theo chương trình giáo dục mới trước khi đưa vào chương trình giảng dạy chính thức. Mời thầy cô cùng theo dõi.

window.unibots=window.unibots||{cmd:[]};unibots.cmd.push(function(){unibotsPlayer("Thongtinaz.net_1695644238746")})Góp ý sách giáo khoa lớp 5 môn ToánGóp ý sách giáo khoa lớp 5 môn Toán

Phiếu góp ý SGK môn Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO..............

TRƯỜNG TIỂU HỌC............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5

Môn: Toán

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

Tên sách

Nhà xuất bản

Tên bài

Trang/ dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Toán 5- Chân trời sáng tạo

Tập một

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

Bài 1: Ôn tập về số tự nhiên và các phép tính.

Trang 7

Thiếu dạng bài sắp xếp thứ tự, ước lượng và làm tròn số

Cần thêm bài tập vào

Đảm bảo chương trình quy định

Bài 10:Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Trang 28/ phần hình thành kiến thức mới

Trình bày bài giải cụ thể.

Cần hướng dẫn trình bày bài giải gọn hơn.

Để khi giải các bài toán hợp đỡ rườm rà, dài dòng.

Thiếu dạng toán liên quan đến quan hệ phụ thuộc trực tiếp và đơn giản.

Cần bổ sung thêm dạng toán liên quan đến quan hệ phụ thuộc trực tiếp và đơn giản.

Đảm bảo nội dung mà chương trình quy định.

....................., ngày 15 tháng 10 năm 2023

Giáo viên góp ý

(Kí và ghi rõ họ, tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu của HoaTieu.vn nhé.