Phiếu góp ý Sách giáo khoa lớp 5 môn Toán Kết nối tri thức

1. Phiếu góp ý Sách giáo khoa là gì?

Phiếu góp ý Sách giáo khoa là một biểu mẫu hoặc tài liệu được sử dụng để thu thập ý kiến, đánh giá và phản hồi về sách giáo khoa - cụ thể ở đây là bộ sách giáo khoa lớp 5 môn Toán Kết nối tri thức. Đây là cơ hội cho giáo viên, học sinh, phụ huynh và các nhà quản lý giáo dục chia sẻ ý kiến của họ về điểm chưa hợp lý, đồng thời đóng góp vào việc cải thiện chất lượng và hiệu quả của bộ sách giáo khoa mới.

2. Phiếu góp ý SGK môn Toán lớp 5 Kết nối tri thức

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO..............

TRƯỜNG TIỂU HỌC............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5

Môn: Toán

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 8: Ôn tập hình học và đo lường

Trang 26

Bài tập 3: Rô-bốt đã vẽ một bức tranh như hình dưới đây: (hình vẽ)

a) Em hãy chỉ ra các cặp đường thẳng song song, các cặp đường thẳng vuông góc.

a) Em hãy chỉ ra các cặp đường thẳng song song, các cặp đường thẳng vuông góc trong bức tranh.

Câu hỏi chưa rõ ràng làm học sinh khó hiểu (vì khung bức tranh có hình chữ nhật nên HS sẽ không biết phải tìm trong tranh vẽ hay tìm trên khung tranh.)

Trang 28

Bài tập 3: Rô-bốt vẽ một bức tranh bằng các đường thẳng như hình dưới đây. Em hãy vẽ một bức tranh tương tự vào vở.

Em hãy dùng các đường thẳng vẽ một bức tranh theo ý thích của mình.

Không áp đặt mà để học sinh được sáng tạo theo ý riêng của mình.

....................., ngày 15 tháng 10 năm 2023

Giáo viên góp ý

(Kí và ghi rõ họ, tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.