Cấp, cấp đổi chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an

Mã thủ tục

1.000495

Số quyết định

QĐ/0001-BCA

Tên thủ tục

Cấp, cấp đổi chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an

Cấp thực hiện

Cấp Bộ

Loại thủ tục

TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Sau khi kết thúc huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng,công cụ hỗ trợ, cơ quan tổ chức huấn luyện ở trung ương phảinộp hồ sơ tại cơ quan Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

+ Bước 2: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an thành lập Hội đồng sát hạch, tiến hành tổ chức kiểm tra, sát hạch,đánh giá kết quả kiểm tra đối với cá nhân được huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ.

+ Bước 3: Căn cứ theo thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở trung ương đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụngvũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng,vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ.

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 3 Ngày làm việc 03 ngày làm việc.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch đối với các cá nhân tham gia huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ. Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện

Cơ quan thực hiện

Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, xã hội

Cơ quan có thẩm quyền

Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, xã hội

Địa chỉ tiếp nhận HS

Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an.

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện

Chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ

Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
14/2017/QH14 Luật 14/2017/QH14 20-06-2017 Quốc Hội
16/2018/TT-BCA Thông tư 16/2018/TT-BCA 15-05-2018 Bộ Công an
17/2018/TT-BCA Thông tư 17/2018/TT-BCA 15-05-2018 Bộ Công an
79/2018/NĐ-CP Nghị định 79/2018/NĐ-CP 16-05-2018 Chính phủ

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Chỉ cấp, cấp đổi chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợcho cá nhân được tham gia huấn luyện và có kết quả kiểm tra, sát hạch đạt yêu cầu theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 79/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ