Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

Mã thủ tục

2.000354

Số quyết định

688A/QĐ-BCT

Tên thủ tục

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

Cấp thực hiện

Cấp Tỉnh

Loại thủ tục

TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết

Lĩnh vực

Trình tự thực hiện

+ Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
+ Trường hợp thương nhân chưa đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.
+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
+ Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện là 10 năm kể từ ngày cấp mới.

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày làm việc Phí : (Theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.)
Lệ phí : (Theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.)
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trực tuyến 15 Ngày làm việc Phí : (Theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.)
Lệ phí : (Theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.)
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Dịch vụ bưu chính 15 Ngày làm việc Phí : (Theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.)
Lệ phí : (Theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.)
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG theo Mẫu số 03 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP. MẪU SỐ 03 Khí.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh. Bản chính: 0
Bản sao: 1
3. Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bồn chứa. Bản chính: 0
Bản sao: 1
4. Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy. Bản chính: 1
Bản sao: 0
5. Đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí qua đường ống ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 2,3,4 Điều 38 Nghị định số 87/NĐ-CP phải bổ sung tài liệu chứng minh có trạm cấp khí đáp ứng các quy định về an toàn theo quy định tại Nghị định 87/2017/NĐ-CP và pháp luật có liên quan. Bản chính: 1
Bản sao: 1
6. Đối với thương nhân kinh doanh mua bán CNG ngoài giấy tờ quy định tại khoản 2,4 Điều 38 Nghị định 87/2017/NĐ-CP phải bổ sung: Bản chính: 0
Bản sao: 0
- Tài liệu chứng minh có xe bồn CNG đã được kiểm định còn hiệu lực; Bản chính: 1
Bản sao: 1
- Tài liệu chứng minh có trạm cấp CNG hoặc trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định 87/2017/NĐ-CP và pháp luật có liên quan; Bản chính: 1
Bản sao: 1
- Tài liệu chứng minh có trạm nén CNG đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định 87/2017/NĐ-CP và pháp luật có liên quan. Bản chính: 1
Bản sao: 1

Đối tượng thực hiện

Cơ quan thực hiện

Sở Công thương

Cơ quan có thẩm quyền

Không có thông tin

Địa chỉ tiếp nhận HS

Không có thông tin

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
87/2018/NĐ-CP Nghị định 87/2018/NĐ-CP 15-06-2018 Chính phủ
17/2020/NĐ-CP Nghị định 17/2020/NĐ-CP 05-02-2020

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

1. Điều kiện đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí:
a) Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;
b) Có bồn chứa khí hoặc hợp đồng thuê bồn chứa khí hoặc có chai LPG hoặc hợp đồng thuê chai LPG
c) Đáp ứn