Cấp Giấy phép phân phối rượu

Mã thủ tục

1.003977

Số quyết định

688A/QĐ-BCT

Tên thủ tục

Cấp Giấy phép phân phối rượu

Cấp thực hiện

Cấp Bộ

Loại thủ tục

TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực

Trình tự thực hiện

+ Thương nhân phân phối rượu gửi một (01) bộ hồ sơ về Bộ Công Thương.

+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương xem xét, thẩm định và cấp giấy phép phân phối rượu cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ.

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày làm việc Phí : (Theo quy định của Bộ Tài chính)
Lệ phí : (Theo quy định của Bộ Tài chính)
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Trực tuyến 15 Ngày làm việc Phí : (Theo quy định của Bộ Tài chính)
Lệ phí : (Theo quy định của Bộ Tài chính)
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ bưu chính 15 Ngày Phí : (Theo quy định của Bộ Tài chính)
Lệ phí : (Theo quy định của Bộ Tài chính)
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
(1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP. MẪU SỐ 01 RƯỢU.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
(2) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương. Bản chính: 0
Bản sao: 1
(3) Tài liệu về hệ thống phân phối rượu gồm một trong hai loại sau: Bản chính: 0
Bản sao: 0
a) Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống phân phối rượu kèm bản sao Giấy phép bán buôn rượu của Thương nhân dự kiến tham gia hệ thống phân phối rượu; Bản chính: 0
Bản sao: 1
b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để kinh doanh rượu. Bản chính: 0
Bản sao: 1
(4) Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu: Bản chính: 1
Bản sao: 1
a) Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của Thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của các nhà cung cấp rượu; Bản chính: 0
Bản sao: 1
b) Trường hợp nhà cung cấp rượu là Thương nhân cần có bản sao Giấy phép sản xuất rượu hoặc Giấy phép phân phối rượu. Bản chính: 0
Bản sao: 1

Đối tượng thực hiện

Cơ quan thực hiện

Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương

Cơ quan có thẩm quyền

Bộ Công thương

Địa chỉ tiếp nhận HS

Không có thông tin

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện

Giấy phép phân phối rượu

Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
Nghị định 105/2017/NĐ-CP Về kinh doanh rượu 14-09-2017 Chính phủ
17/2020/NĐ-CP Nghị định 17/2020/NĐ-CP 05-02-2020

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật
b) Có hệ thống phân phối rượu trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên (đã bao gồm địa bàn doanh nghiệp đặt trụ sở chính); tại mỗi địa bàn tỉnh, thành