Cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên đối với trường hợp bổ sung, sửa đổi nội dung chứng chỉ kiểm định viên

Mã thủ tục

2.000037

Số quyết định

1380/QĐ-LDTBXH

Tên thủ tục

Cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên đối với trường hợp bổ sung, sửa đổi nội dung chứng chỉ kiểm định viên

Cấp thực hiện

Cấp Bộ

Loại thủ tục

TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết

Lĩnh vực

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân có nhu cầu cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên gửi 01 bộ hồ sơ.

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận xem xét thành phần và tính hợp lệ của hồ sơ.

Bước 3: Cơ quan tiếp nhận đánh giá hồ sơ;

Bước 4: Không quá 05 ngày làm việc từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cục An toàn lao động cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên hoặc có công văn trả lời và nêu rõ lý do không cấp lại chứng chỉ kiểm định viên cho người đề nghị.

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 5 Ngày Gửi trực tiếp đến Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Trực tuyến 5 Ngày Gửi trực tuyến trên trang thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa chỉ: http://antoanlaodong.molisa.gov.vn;
Dịch vụ bưu chính 5 Ngày Gửi qua đường bưu điện đến Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kiểm định viên; Mau Ic - NĐ 44.2016.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản gốc chứng chỉ đã được cấp Bản chính: 1
Bản sao: 0
Tài liệu chứng minh sự phù hợp của yêu cầu bổ sung, sửa đổi Bản chính: 1
Bản sao: 0
ảnh màu cỡ 3x4 của người đề nghị cấp lại chứng chỉ chụp trong khoảng thời gian 6 tháng, kể từ ngày đề nghị. Bản chính: 2
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện

Cơ quan thực hiện

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Cơ quan có thẩm quyền

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Địa chỉ tiếp nhận HS

Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện

Chứng chỉ kiểm định viên hoặc công văn trả lời nêu rõ lý do không cấp chứng chỉ.

Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
44/2016/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG, HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG 15-05-2016 Chính phủ
140/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 08-10-2018 Chính phủ
84/2015/QH13 LUẬT An toàn, vệ sinh lao động 25-06-2015 Quốc Hội

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Người được cấp Chứng chỉ kiểm định viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định viên quy định tại Điều 9, Nghị định số 44/2016/NĐ-CP và được sửa đổi theo quy định tại Điều 2 Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018, cụ thể:
- Có trình độ đ