Cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên trong trường hợp hết hạn

Mã thủ tục

1.000187

Số quyết định

1380/QĐ-LDTBXH

Tên thủ tục

Cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên trong trường hợp hết hạn

Cấp thực hiện

Cấp Bộ

Loại thủ tục

TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân có nhu cầu cấp Chứng chỉ kiểm định viên gửi 01 bộ hồ sơ.

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận xem xét thành phần và tính hợp lệ của hồ sơ.

Bước 3: Cơ quan tiếp nhận đánh giá hồ sơ;

Bước 4: Không quá 05 ngày làm việc từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cục An toàn lao động cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên hoặc có công văn trả lời và nêu rõ lý do không cấp lại chứng chỉ kiểm định viên cho người đề nghị.

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 5 Ngày Không quá 05 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ).
Trực tuyến 5 Ngày Không quá 05 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ).
Dịch vụ bưu chính 5 Ngày Không quá 05 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ).

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kiểm định viên; Mau Ic - NĐ 44.2016.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản gốc chứng chỉ đã được cấp; - Kết quả sát hạch trước khi cấp lại Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện

Cơ quan thực hiện

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Cơ quan có thẩm quyền

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Địa chỉ tiếp nhận HS

Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện

Chứng chỉ kiểm định viên hoặc công văn trả lời nêu rõ lý do không cấp chứng chỉ.

Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
84/2015/QH13 LUẬT An toàn, vệ sinh lao động 25-06-2015 Quốc Hội
44/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động 15-05-2016 Văn phòng Chính phủ
140/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 08-10-2018

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Người được cấp Chứng chỉ kiểm định viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định viên quy định tại Điều 9, Nghị định số 44/2016/NĐ-CP và được sửa đổi theo quy định tại Điều 2 Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018, cụ thể:
- Có trình độ đ