Cấp lại Giấy phép làm việc cho công dân Ô-xtơ-rây-li-a tham gia Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Việt Nam

Mã thủ tục

1.004527

Số quyết định

1499/QĐ-LĐTBXH

Tên thủ tục

Cấp lại Giấy phép làm việc cho công dân Ô-xtơ-rây-li-a tham gia Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Việt Nam

Cấp thực hiện

Cấp Bộ

Loại thủ tục

TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực

Trình tự thực hiện

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép làm việc của công dân Ô-xtơ-rây-li-a, Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cấp lại Giấy phép làm việc. Trường hợp không cấp lại giấy phép làm việc thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 03 Ngày làm việc Lệ phí : 500000 Đồng (Theo quy định tại Thông tư số 140/2016/TT-BTC ngày 19/9/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu Di-Lân và công dân Ô-xtơ-rây-li-a)
Công dân Ô-xtơ-rây-li-a nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc môi trường mạng (nếu đủ điều kiện áp dụng)
Trực tuyến 03 Ngày làm việc Lệ phí : 500000 Đồng (Theo quy định tại Thông tư số 140/2016/TT-BTC ngày 19/9/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu Di-Lân và công dân Ô-xtơ-rây-li-a)
Công dân Ô-xtơ-rây-li-a nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc môi trường mạng (nếu đủ điều kiện áp dụng)
Dịch vụ bưu chính 03 Ngày làm việc Lệ phí : 500000 Đồng (Theo quy định tại Thông tư số 140/2016/TT-BTC ngày 19/9/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu Di-Lân và công dân Ô-xtơ-rây-li-a)
Công dân Ô-xtơ-rây-li-a nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc môi trường mạng (nếu đủ điều kiện áp dụng)

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Tờ khai đề nghị cấp lại Giấy phép làm việc kết hợp kỳ nghỉ (theo mẫu số 6 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 21/2016/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG ngày 29/6/2016) Mẫu số 6 - TTLT 21.2016.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy phép làm việc đã được cấp: - Trường hợp Giấy phép làm việc bị mất thì phải có xác nhận của cơ quan Công an xã, phường, thị trấn của Việt Nam hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định của pháp luật; - Trường hợp thay đổi nội dung ghi trên Giấy phép làm việc thì phải có các giấy tờ chứng minh. Các giấy tờ quy định tại khoản c.2 là 01 bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc 01 bản sao được chứng thực từ bản chính. Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện

Cơ quan thực hiện

Cục Việc làm

Cơ quan có thẩm quyền

Cục Việc làm

Địa chỉ tiếp nhận HS

Không có thông tin

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện

Cấp lại Giấy phép làm việc cho công dân Ô-xtơ-rây-li-a tham gia Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Việt Nam

Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
21/2016/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG Hướng dẫn thực hiện một số điều của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ô-xtơ-rây-li-a về Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ 29-06-2016 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Công dân Ô-xtơ-rây-li-a đã được cấp Giấy phép nhưng Giấy phép bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên Giấy phép làm việc đã cấp.