Cấp Văn bản chấp thuận tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong ASEAN

Mã thủ tục

1.000366

Số quyết định

2338A/QĐ-BCT

Tên thủ tục

Cấp Văn bản chấp thuận tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong ASEAN

Cấp thực hiện

Cấp Bộ

Loại thủ tục

TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực

Trình tự thực hiện

Bước 1: Thương nhân đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại Điều 4 Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20/8/2015 (được sửa đổi tại Thông tư số 27/2017/TT-BCT ngày 06/12/2017 của Bộ Công Thương) có nhu cầu tham gia chương trình thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện đến Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương (Địa chỉ: số 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) hoặc đăng ký qua mạng Internet tại địa chỉ www.ecosys.gov.vn

Bước 2: Chuyên viên Cục Xuất nhập khẩu tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và và thông báo cho thương nhân một trong các nội dung sau:
- Kiểm tra cơ sở sản xuất của thương nhân đăng ký: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận bộ hồ sơ của thương nhân, Cục Xuất nhập khẩu tiến hành kiểm tra hoặc Bộ Công Thương ủy quyền cho Sở Công Thương hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế được Bộ Công Thương ủy quyền cấp C/O mẫu D nơi thương nhân đặt cơ sở sản xuất kiểm tra thực tế năng lực sản xuất của thương nhân;
- Yêu cầu bổ sung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định, trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Cục Xuất nhập khẩu có văn bản thông báo thương nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Chuyên viên Cục Xuất nhập khẩu trình Lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương có thẩm quyền ký Văn bản chấp thuận tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho thương nhân hoặc văn bản nêu rõ lý do trong trường hợp từ chối cấp Văn bản chấp thuận này.

Bước 4: Lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương ký Văn bản chấp thuận tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho thương nhân hoặc ký văn bản nêu rõ lý do trong trường hợp từ chối cấp Văn bản chấp thuận này.

Bước 5: Chuyên viên Cục Xuất nhập khẩu phát hành Văn bản chấp thuận tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa hoặc văn bản nêu rõ lý do trong trường hợp từ chối cấp Văn bản chấp thuận này qua đường bưu điện cho thương nhân.

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tuyến 14 Ngày làm việc Trong vòng 14 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và cập nhật kết quả kiểm tra thực tế năng lực sản xuất của thương nhân.
Dịch vụ bưu chính 14 Ngày làm việc Trong vòng 14 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và cập nhật kết quả kiểm tra thực tế năng lực sản xuất của thương nhân.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Hồ sơ đề nghị cấp Văn bản chấp thuận tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa bao gồm: Bản chính: 0
Bản sao: 0
a) Đơn đề nghị cấp Văn bản chấp thuận. Phu luc IV - Mau so 01. Don de nghi SC.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
b) Danh sách kèm theo mẫu chữ ký của người có thẩm quyền ký nội dung khai báo xuất xứ hàng hóa: 01 bản sao. Phu luc IV - Mau so 02. Danh sach nguoi ky SC.docx
Bản chính: 0
Bản sao: 1
c) Báo cáo năng lực sản xuất, cơ sở sản xuất đối với từng mặt hàng đăng ký tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa: 01 bản sao. Phu luc IV - Mau so 03. Bcao nang luc SX.docx
Bản chính: 0
Bản sao: 1

Đối tượng thực hiện

Cơ quan thực hiện

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương

Cơ quan có thẩm quyền

Bộ Công thương

Địa chỉ tiếp nhận HS

Không có thông tin

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương, Các Chi nhánh, các tổ chức cấp C/O trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Kết quả thực hiện

Văn bản chấp thuận

Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
31/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hoá 08-03-2018 Bộ Công thương

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 19/2020/TT-BCT