Chấp thuận khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc

Mã thủ tục

1.002334

Số quyết định

3110/QĐ-GTVT

Tên thủ tục

Chấp thuận khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc

Cấp thực hiện

Cấp Bộ, Cấp Tỉnh

Loại thủ tục

TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực

Trình tự thực hiện

Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc vào sâu trong lãnh thổ của hai nước; Sở Giao thông vận tải các tỉnh giáp biên giới Việt - Trung chấp thuận khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc đối với các tuyến giữa khu vực biên giới của hai nước.

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 3 Ngày làm việc 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định
Dịch vụ bưu chính 3 Ngày làm việc 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Giấy đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc theo mẫu Mẫu 59-1.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Danh sách xe kèm theo giấy đăng ký xe (bản sao chụp) Bản chính: 0
Bản sao: 1
Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc theo mẫu. Mẫu 59-2.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện

Cơ quan thực hiện

Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải

Cơ quan có thẩm quyền

Không có thông tin

Địa chỉ tiếp nhận HS

Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải;

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện

Chấp thuận khai thác vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam – Trung Quốc

Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
23/2012/TT-BGTVT Hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 29-06-2012 Bộ Giao thông vận tải

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Sở Giao thông vận tải