Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

Mã thủ tục

1.000270

Số quyết định

5756/QĐ-BGDDT

Tên thủ tục

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

Cấp thực hiện

Cấp Tỉnh

Loại thủ tục

TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực

Trình tự thực hiện

Chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố: Hiệu trưởng nơi đến tiếp nhận hồ sơ xem xét và giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo.

Chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác : Sở giáo dục và đào tạo nơi đến tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về trường

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 1 Chưa có quy định cụ thể thực hiện tại Trụ sở cơ quan hành chính

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Học bạ Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (bản công chứng). Bản chính: 0
Bản sao: 1
Bản sao giấy khai sinh. Bản chính: 0
Bản sao: 1
Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp trung học phổ thông quy định cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập hoặc ngoài công lập). Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng Phòng giáo dục và đào tạo (đối với cấp trung học cơ sở), giấy giới thiệu chuyển trường do Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo (đối với cấp trung học phổ thông) nơi đi cấp (trường hợp xin chuyển từ tỉnh, thành phố khác). Bản chính: 1
Bản sao: 0
Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có). Bản chính: 1
Bản sao: 0
Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc Quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến với những học sinh chuyển nơi cư trú đến từ tỉnh, thành phố khác. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoản cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình. Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện

Cơ quan thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan có thẩm quyền

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ tiếp nhận HS

Không có thông tin

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện

Giấy giới thiệu

Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
51/2002/QĐ-BGDĐT Về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông. 09-01-2003 Bộ Giáo dục và Đào tạo

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Học sinh được xét và giải quyết chuyển trường nếu bảo đảm đủ các điều kiện về đối tượng và hồ sơ thủ tục:
* Đối tượng:
a) Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.
b) Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó k