Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính

Mã thủ tục

1.009455

Số quyết định

285/QĐ-BGTVT

Tên thủ tục

Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính

Cấp thực hiện

Cấp Tỉnh, Cấp Huyện

Loại thủ tục

TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực

Trình tự thực hiện

Trước khi đưa bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính vào khai thác, chủ bến nộp hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải hoặc Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã, quận, huyện được phân cấp.

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 5 Ngày làm việc Phí : 100000 Đồng (100.000 đồng/lần)
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Trực tuyến 5 Ngày làm việc Phí : 100000 Đồng (100.000 đồng/lần)
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Dịch vụ bưu chính 5 Ngày làm việc Phí : 100000 Đồng (100.000 đồng/lần)
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Đơn nghị công bố hoạt động theo mẫu; 23.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình (nếu có), Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Bản sao có chứng thực giấy tờ về sử dụng đất để xây dựng bến (đối với bến khách ngang sông); Bản chính: 0
Bản sao: 1
-Bản sao giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của kết cấu nổi, phương tiện, pông-tông hoặc phao neo thuộc diện phải đăng kiểm (nếu sử dụng kết cấu nổi, phương tiện, pông-tông làm bến). Bản chính: 0
Bản sao: 1

Đối tượng thực hiện

Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Sở Giao thông vận tải TP.Đà Nẵng

Cơ quan có thẩm quyền

Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Sở Giao thông vận tải TP.Đà Nẵng

Địa chỉ tiếp nhận HS

Sở Giao thông vận tải hoặc Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã, quận, huyện được phân cấp.

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện

Quyết định công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính.

Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
08/2021/NĐ-CP Nghị định 08/2021/NĐ-CP 28-01-2021
198/2016/TT-BTC Thông tư 198/2016/TT-BTC 08-11-2016

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Sở Giao thông vận tải TP.Đà Nẵng