Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Mã thủ tục

1.003734

Số quyết định

2108/QĐ-BGDĐT

Tên thủ tục

Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Cấp thực hiện

Cấp Bộ, Cấp Tỉnh, Cấp Huyện

Loại thủ tục

TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân trực tiếp đến đăng ký với trung tâm sát hạch hoặc thông qua tổ chức để đăng ký dự thi với trung tâm sát hạch;

Bước 2: Trung tâm sát hạch lập danh sách thí sinh.

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Theo thông báo của trung tâm sát hạch
Dịch vụ bưu chính Theo thông báo của trung tâm sát hạch

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đăng ký dự thi theo mẫu tại Phụ lục kèm theo Thông tư liên tịch này Bản chính: 1
Bản sao: 0
Hai (02) ảnh 4cm×6cm theo kiểu ảnh chứng minh nhân dân được chụp không quá 06 tháng trước ngày đăng ký dự thi; mặt sau của ảnh ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh Bản chính: 2
Bản sao: 0
Bản sao một trong các giấy tờ: chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy khai sinh kèm theo 01 giấy tờ có ảnh đóng dấu giáp lai. Bản chính: 0
Bản sao: 1

Đối tượng thực hiện

Cơ quan thực hiện

Trung tâm sát hạch

Cơ quan có thẩm quyền

Không có thông tin

Địa chỉ tiếp nhận HS

Trung tâm sát hạch hoặc tổ chức (Do CSDL không cho nhập trung tâm sát hạch và mục Cơ quan thực hiện nên tậm để là Cơ sở giáo dục phổ thông)

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện

Danh sách thí sinh dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin 21-06-2016 Bộ Giáo dục và Đào tạo

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Điều kiện dự thi
a) Cá nhân có hồ sơ đăng ký dự thi hợp lệ; đóng đầy đủ lệ phí thi theo quy định hiện hành;
b) Thí sinh dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao phải có chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.