Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Mã thủ tục

1.005142

Số quyết định

2108/QĐ-BGDĐT

Tên thủ tục

Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Cấp thực hiện

Cấp Tỉnh

Loại thủ tục

TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực

Trình tự thực hiện

Thí sinh đăng ký dự thi theo các quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nộp hồ sơ tại trường phổ thông hoặc nơi đăng ký dự thi theo quy định. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi được quy định trong hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hiệu trưởng trường phổ thông hoặc Thủ trưởng đơn vị nơi đăng ký dự thi chịu trách nhiệm hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi, thu Phiếu đăng ký dự thi, nhập thông tin thí sinh đăng ký dự thi, nhập thông tin về kết quả học tập các môn học lớp 12 của thí sinh học lớp 12 năm tổ chức kỳ thi; tổ chức xét duyệt hồ sơ đăng ký dự thi và thông báo công khai những trường hợp không đủ điều kiện dự thi quy định tại khoản 2 Điều 12 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chậm nhất trước ngày thi 15 ngày; quản lý hồ sơ đăng ký dự thi và chuyển hồ sơ, dữ liệu đăng ký dự thi cho Sở giáo dục và đào tạo.

Thí sinh nhận giấy báo dự thi tại nơi nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xem tại website bằng tài khoản đã được cấp.

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Theo hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Trực tuyến Theo hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Dịch vụ bưu chính Theo hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thành phần hồ sơ

Đối với người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước, ngoài các thành phần hồ sơ như đối với người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi, còn có thêm:
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Giấy xác nhận của trường phổ thông nơi thí sinh học lớp 12 hoặc nơi thí sinh đăng ký dự thi về xếp loại học lực đối với những học sinh xếp loại kém về học lực quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở Bản chính: 0
Bản sao: 1
Giấy xác nhận điểm bảo lưu (nếu có) do Hiệu trưởng trường phổ thông nơi thí sinh đã dự thi năm trước xác nhận Bản chính: 0
Bản sao: 1

Đối với người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi, thành phần hồ sơ gồm:
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau Bản chính: 2
Bản sao: 0
Bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu (gọi chung là bản sao) học bạ THPT hoặc học bạ giáo dục thường xuyên cấp THPT hoặc phiếu kiểm tra của người học theo hình thức tự học đối với giáo dục thường xuyên do Hiệu trưởng trường phổ thông cấp Bản chính: 0
Bản sao: 1
Các giấy chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có); Bản chính: 0
Bản sao: 1
Bản sao Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú để được hưởng chế độ ưu tiên liên quan đến nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Bản chính: 0
Bản sao: 1
02 ảnh cỡ 4x6 cm Bản chính: 2
Bản sao: 0

Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT, hồ sơ đăng ký dự thi gồm:
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau Bản chính: 2
Bản sao: 0
Bằng tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp (bản sao) Bản chính: 0
Bản sao: 1
02 ảnh cỡ 4x6 cm Bản chính: 2
Bản sao: 0
02 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh Bản chính: 2
Bản sao: 0

Đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp, hồ sơ đăng ký dự thi gồm:
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau Bản chính: 2
Bản sao: 0
02 ảnh cỡ 4x6 cm Bản chính: 2
Bản sao: 0
Bản sao Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bản sao Bằng tốt nghiệp trung cấp, bản sao Sổ học tập hoặc bảng điểm học các môn văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo Bản chính: 0
Bản sao: 1

Đối tượng thực hiện

Cơ quan thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo, Cơ sở giáo dục

Cơ quan có thẩm quyền

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ tiếp nhận HS

Nơi đăng ký dự thi theo quy định

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trường Trung học phổ thông, Cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục THPT hoặc chương trình GDTX cấp THPT, Trường đại học, học viện, cao đẳng, cao đẳng nghề; trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề; tổ chức và

Kết quả thực hiện

Thẻ dự thi tốt nghiệp THPT

Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
05/2021/TT-BGDĐT Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT 12-03-2021
15/2020/TT-BGDĐT Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT 26-05-2020

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Cơ sở giáo dục