Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương

Mã thủ tục

2.000249

Số quyết định

01/QĐ-BCT

Tên thủ tục

Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương

Cấp thực hiện

Cấp Bộ

Loại thủ tục

TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực

Trình tự thực hiện

cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải lập biên bản tiếp nhận, ngày tiếp nhận hồ sơ là ngày ghi trong biên bản tiếp nhận đó.

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 20 Ngày
Trực tuyến 20 Ngày
Dịch vụ bưu chính 20 Ngày

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Mau don dk giao dich chung Mau don dk giao dich chung(1).doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện

Cơ quan thực hiện

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương

Cơ quan có thẩm quyền

Bộ Công thương

Địa chỉ tiếp nhận HS

Không có thông tin

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện

Thông báo về việc chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
59/2010/QH1 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 17-11-2010 Quốc Hội
02/2012/QĐ-TTg Về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung 13-01-2012 Thủ tướng Chính phủ
10/2013/TT-BCT Thông tư Ban hành mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung 30-05-2013 Bộ Công thương
99/2011/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG 27-10-2011 Chính phủ

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung phải được lập thành văn bản và phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
1. Ngôn ngữ sử dụng bằng tiếng Việt, nội dung phải rõ ràng, cỡ chữ ít nhất là 12.
2. Nền giấy và màu mực thể hiện hợp đồ