Đăng ký lại phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Mã thủ tục

1.004975

Số quyết định

840/QĐ-LĐTBXH

Tên thủ tục

Đăng ký lại phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Cấp thực hiện

Cấp Tỉnh

Loại thủ tục

TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực

Trình tự thực hiện


Bước 1:
Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan bảo hiểm xã hội

Bước 2:
Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết trong ngày đối với trường hợp nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Không quy định

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Sổ bảo hiểm xã hội; Bản chính: 1
Bản sao: 0
Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện

Cơ quan thực hiện

Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Bảo hiểm xã hội cấp Tỉnh

Cơ quan có thẩm quyền

Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Bảo hiểm xã hội cấp Tỉnh

Địa chỉ tiếp nhận HS

Cơ quan bảo hiểm xã hội

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện

Danh sách người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã được điều chỉnh

Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
58/2014/QH13 Luật 58/2014/QH13 - Bảo hiểm xã hội 20-11-2014 Quốc Hội
134/2015/NĐ-CP Nghị định 134/2015/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện 29-12-2015 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Bảo hiểm xã hội cấp Tỉnh