Đăng ký mẫu chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài

Mã thủ tục

2.001971

Số quyết định

1632/QĐ-LĐTBXH

Tên thủ tục

Đăng ký mẫu chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài

Cấp thực hiện

Cấp Bộ

Loại thủ tục

TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết

Lĩnh vực

Trình tự thực hiện

Về nộp và tiếp nhận hồ sơ: Doanh nghiệp có giấy phép hoạt động dịch vụ gửi công văn kèm mẫu chứng chỉ đến Cục Quản lý lao động ngoài nước

Giải quyết của cơ quan thực hiện: Cục Quản lý lao động ngoài nước kiểm tra mẫu chứng chỉ và cấp giấy xác nhận việc đăng ký mẫu chứng chỉ của doanh nghiệp.

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Không quy định. Qua bưu điện, Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước (Cục Quản lý lao động ngoài nước)
Dịch vụ bưu chính Không quy định. Qua bưu điện, Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước (Cục Quản lý lao động ngoài nước)

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Công văn đề nghị xác nhận mẫu chứng chỉ Bản chính: 1
Bản sao: 0
Mẫu chứng chỉ. MẪU CHỨNG CHỈ.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện

Cơ quan thực hiện

Cục Quản lý Lao động ngoài nước

Cơ quan có thẩm quyền

Cục Quản lý Lao động ngoài nước

Địa chỉ tiếp nhận HS

Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện

Công văn xác nhận doanh nghiệp đã đăng ký mẫu chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết.

Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
72/2006/QH11 Luật 72/2006/QH11-Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 29-11-2006 Quốc Hội
126/2007/NĐ-CP Nghị định 126/2007/NĐ-CP-Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 01-08-2007 Chính phủ
21/2007/TT-BLĐTBXH Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH - Hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 08-10-2007 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
20/2007/QĐ-BLĐTBXH BAN HÀNH CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỚC KHI ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI 02-08-2007 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Mẫu chứng chỉ theo đúng quy định về kích cỡ, màu chữ