Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in cấp huyện

Mã thủ tục

1.007031

Số quyết định

1500/QĐ-BTC

Tên thủ tục

Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in cấp huyện

Cấp thực hiện

Cấp Huyện

Loại thủ tục

TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực

Trình tự thực hiện

+ Bước 1:
Người nộp thuế thuộc đối tượng được tạo Hóa đơn tự in, đặt in theo quy định để sử dụng hóa đơn phải có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in gửi đến cơ quan thuế.

+ Bước 2. Cơ quan thuế tiếp nhận:
++ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.
++ Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 05 Ngày làm việc 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp, tổ chức
Dịch vụ bưu chính 05 Ngày làm việc 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp, tổ chức

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
+ Thành phần hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in theo mẫu tại Điểm 3.14, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC. + Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) mẫu 3.14.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện

Cơ quan thực hiện

Tổng cục Thuế - Bộ tài chính

Cơ quan có thẩm quyền

Không có thông tin

Địa chỉ tiếp nhận HS

Không có thông tin

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện

Thông báo về việc sử dụng hóa đơn tự in/đặt in theo Mẫu số TB 05/AC (3.15) ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
51/2010/NĐ-CP Nghị định quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 14-05-2010 Chính phủ
39/2014/TT-BTC HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2014/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ 31-03-2014 Bộ Tài chính

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không có