Gia hạn thời gian học tập cho lưu học sinh để hoàn thành khóa học

Mã thủ tục

1.002543

Số quyết định

5756/QĐ-BGDDT

Tên thủ tục

Gia hạn thời gian học tập cho lưu học sinh để hoàn thành khóa học

Cấp thực hiện

Cấp Bộ

Loại thủ tục

TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ;

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ, yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung (nếu có);

Bước 3: Cấp quyết định gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài;

Bước 4: Chuyển trả Quyết định cho lưu học sinh.

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 20 Ngày làm việc Ứng viên gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục Hợp tác quốc tế và đồng thời nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://oms.vied.vn. Tối đa 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trực tuyến 20 Ngày làm việc Ứng viên gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục Hợp tác quốc tế và đồng thời nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://oms.vied.vn. Tối đa 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Dịch vụ bưu chính 20 Ngày làm việc Ứng viên gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục Hợp tác quốc tế và đồng thời nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://oms.vied.vn. Tối đa 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn xin gia hạn thời gian học tập, trong đó nêu rõ lý do, thời gian xin gia hạn, nguồn kinh phí cho việc học tập trong thời gian gia hạn (theo Mẫu); Phu luc (2).doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Báo cáo tiến độ học tập từ khi bắt đầu học tập ở nước ngoài đến thời điểm xin gia hạn (theo Mẫu); Phu luc (2).doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Văn bản của cơ sở giáo dục nước ngoài về việc lưu học sinh phải kéo dài thời gian học tập và kinh phí cho thời gian gia hạn; Bản chính: 1
Bản sao: 0
Ý kiến của cơ quan chủ quản lưu học sinh về việc gia hạn (đối với lưu học sinh có cơ quan chủ quản) Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện

Cơ quan thực hiện

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Hợp tác quốc tế - Bộ giáo dục đào tạo

Cơ quan có thẩm quyền

Cục Hợp tác quốc tế - Bộ giáo dục đào tạo

Địa chỉ tiếp nhận HS

Cục Hợp tác quốc tế

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện

Quyết định cho phép lưu học sinh gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài

Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
10/2014/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài 11-04-2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Cục Hợp tác quốc tế - Bộ giáo dục đào tạo