Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu công nghệ cao

Mã thủ tục

3.000022

Số quyết định

102/QĐ-BTC

Tên thủ tục

Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu công nghệ cao

Cấp thực hiện

Cấp Tỉnh

Loại thủ tục

Loại khác

Lĩnh vực

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân thuê đất trong Khu công nghệ cao thực hiện dự án đầu tư nộp hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất tại Ban Quản lý Khu công nghệ cao trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

Bước 2: Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ miễn, giảm tiền thuế đất, Ban Quản lý Khu Khu công nghệ cao xác định và ban hành quyết định miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định.

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ miễn, giảm tiền thuế đất.
Dịch vụ bưu chính 15 Ngày Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ miễn, giảm tiền thuế đất.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Đơn đề nghị được miễn, giảm tiền thuê đất, trong đó ghi rõ: Diện tích đất thuê, thời hạn thuê đất; lý do miễn, giảm và thời gian miễn, giảm tiền thuê đất (bản chính); Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao); Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Biên bản xác nhận thời gian tạm ngừng hoạt động của Ban quản lý Khu công nghệ cao đối với trường hợp đề nghị được miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động (bản sao); Bản chính: 0
Bản sao: 1

Đối tượng thực hiện

Cơ quan thực hiện

Ban quản lý khu kinh tế

Cơ quan có thẩm quyền

Không có thông tin

Địa chỉ tiếp nhận HS

Không có thông tin

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao ban hành quyết định miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định

Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
35/2017/NĐ-CP Quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao 03-04-2017

Yêu cầu, điều kiện thực hiện