Phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc

Mã thủ tục

1.002798

Số quyết định

3110/QĐ-GTVT

Tên thủ tục

Phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc

Cấp thực hiện

Cấp Bộ, Cấp Tỉnh

Loại thủ tục

TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực

Trình tự thực hiện

Chủ đầu tư hoặc nhà đầu tư chịu trách nhiệm lập phương án tổ chức giao thông trình và gửi hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc đến cơ quan có thẩm quyền (Bộ Giao thông vận tải đối với đường cao tốc do Trung ương quản lý theo đề nghị của chủ đầu tư, nhà đầu tư; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt phương án tổ chức giao thông do địa phương quản lý).

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 3 Ngày làm việc 03 ngày làm việc, kể từ ngày có báo cáo thẩm định đủ điều kiện phê duyệt.
Trực tuyến 3 Ngày làm việc 03 ngày làm việc, kể từ ngày có báo cáo thẩm định đủ điều kiện phê duyệt.
Dịch vụ bưu chính 3 Ngày làm việc 03 ngày làm việc, kể từ ngày có báo cáo thẩm định đủ điều kiện phê duyệt.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Tờ trình phê duyệt (bản chính) theo mẫu Mẫu 37-1.doc
Bản chính: 2
Bản sao: 0
Phương án tổ chức giao thông Bản chính: 2
Bản sao: 0
Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào khai thác, sử dụng Bản chính: 2
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện

Cơ quan thực hiện

Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Cơ quan có thẩm quyền

Không có thông tin

Địa chỉ tiếp nhận HS

Bộ Giao thông vận tải (đối với đường cao tốc do Trung ương quản lý); Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương (đối với đường cao tốc do địa phương quản lý)

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện

Quyết định phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc

Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
32/2014/NĐ-CP Về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc 22-04-2014 Chính phủ
90/2014/TT-BGTVT Hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc. 31-12-2014 Bộ Giao thông vận tải

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh