Phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng trên đường thủy nội địa

Mã thủ tục

1.000344

Số quyết định

1915/QĐ-BGTVT

Tên thủ tục

Phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng trên đường thủy nội địa

Cấp thực hiện

Cấp Bộ, Cấp Tỉnh

Loại thủ tục

TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực

Trình tự thực hiện

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng trên đường thủy nội địa đến cơ quan có thẩm quyền, cụ thể đến:

+ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam hoặc Chi Cục Đường thủy nội địa khu vực (đối với phương tiện thủy nội địa rời cảng thủy nội địa và hành trình trên tuyến đường thủy liên tỉnh);

+ Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Chi cục Hàng hải (đối với phương tiện thủy nội địa rời bến cảng biển);

+ Sở Giao thông vận tải (đối với phương tiện thủy nội địa rời cảng thủy nội địa và hành trình trên tuyến đường thủy nội địa nội tỉnh).

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 2 Ngày làm việc 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Trực tuyến 2 Ngày làm việc 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Dịch vụ bưu chính 2 Ngày làm việc 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng trên đường thủy nội địa theo mẫu don de nghi.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng theo các nội dung theo mẫu. phuong an van tai.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện

Cơ quan thực hiện

Cục Hàng hải Việt Nam, Chi Cục Hàng hải tại thành phố Hải Phòng, Chi Cục Hàng hải tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc, Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam, Sở Giao thông vận tải

Cơ quan có thẩm quyền

Cục Hàng hải Việt Nam, Chi Cục Hàng hải tại thành phố Hải Phòng, Chi Cục Hàng hải tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc, Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam, Sở Giao thông vận tải

Địa chỉ tiếp nhận HS

Không có thông tin

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện

Quyết định phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng trên đường thủy nội địa

Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
23/2004/QH11 Giao thông đường thủy nội địa 15-06-2004 Quốc Hội
48/2014/QH13 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa 17-06-2014 Quốc Hội
110/2014/NĐ-CP Quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa 20-11-2014 Chính phủ
24/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa 27-02-2015 Chính phủ
61/2015/TT-BGTVT Quy định về vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa 02-11-2015 Bộ Giao thông vận tải

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Chi Cục Hàng hải tại thành phố Hải Phòng