Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Mã thủ tục

1.005095

Số quyết định

2108/QĐ-BGDĐT

Tên thủ tục

Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Cấp thực hiện

Cấp Tỉnh

Loại thủ tục

TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực

Trình tự thực hiện

Các thí sinh dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi.

Nơi đăng ký dự thi nộp dữ liệu về thí sinh đăng ký phúc khảo cho Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển dữ liệu thí sinh đăng ký phúc khảo cho Hội đồng thi để thực hiện.

Điểm các bài thi được điều chỉnh sau phúc khảo do Trưởng ban Phúc khảo trình Chủ tịch Hội đồng thi quyết định và cập nhật điểm của thí sinh sau phúc khảo vào hệ thống phần mềm quản lý thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Công bố kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn phúc khảo của thí sinh Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện

Cơ quan thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo, Cơ sở giáo dục

Cơ quan có thẩm quyền

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ tiếp nhận HS

Trường phổ thông, nơi thí sinh đăng ký dự thi

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện

Điểm của thí sinh sau phúc khảo được cập nhật vào hệ thống phần mềm quản lý thi theo quy định của Bộ GDĐT., Giấy chứng nhận kết quả thi sau phúc khảo (đối với thí sinh có bài thi được điều chỉnh điểm)

Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
05/2021/TT-BGDĐT Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT 12-03-2021
15/2020/TT-BGDĐT Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT 26-05-2020

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Cơ sở giáo dục