Thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp (TTHC cấp tỉnh - đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai)

Mã thủ tục

1.004361

Số quyết định

QĐ/0001-TNMT

Tên thủ tục

Thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp (TTHC cấp tỉnh - đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai)

Cấp thực hiện

Cấp Tỉnh

Loại thủ tục

TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực

Trình tự thực hiện

Công ty nông, lâm nghiệp nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 20 Ngày Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không bao gồm thời gian Sở Tài nguyên và Môi trường gửi hồ sơ lấy ý kiến các cơ quan liên quan và thời gian các cơ quan gửi văn bản góp ý kiến về Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án sử dụng đất; Bản chính: 10
Bản sao: 0
- Báo cáo thuyết minh tổng hợp phương án sử dụng đất và Biểu kèm theo. mẫu báo cáo phương án sử dụng đất.docx
Bản chính: 10
Bản sao: 0
- Bản đồ phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp. Bản chính: 10
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện

Cơ quan thực hiện

Sở Tài nguyên và Môi trường

Cơ quan có thẩm quyền

Sở Tài nguyên và Môi trường

Địa chỉ tiếp nhận HS

Không có thông tin

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Các Sở, ngành và địa phương liên quan, Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Kết quả thực hiện

Thông báo kết quả thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp.

Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
118/2014/NĐ-CP Nghị định 118/2014/NĐ-CP 17-12-2014 Chính phủ
45/2013/QH13 Luật 45/2013/QH13 02-01-2014 Quốc Hội
43/2014/NĐ-CP Nghị định 43/2014/NĐ-CP 15-05-2014 Chính phủ
07/2015/TT-BTNMT Thông tư 07/2015/TT-BTNMT 26-02-2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường

Yêu cầu, điều kiện thực hiện