Thông báo lưu trú

Mã thủ tục

2.001159

Số quyết định

5548/QĐ-BCA-C06

Tên thủ tục

Thông báo lưu trú

Cấp thực hiện

Cấp Xã

Loại thủ tục

TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết

Lĩnh vực

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức thông báo lưu trú tới cơ quan đăng ký cư trú.
- Bước 2: Cán bộ công an thực hiện tiếp nhận thông báo lưu trú.

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 0 Giờ - Trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú hoặc địa điểm tiếp nhận thông báo lưu trú do cơ quan đăng ký cư trú quy định;
Trực tuyến 0 Giờ - Thông qua số điện thoại hoặc hộp thư điện tử do cơ quan đăng ký cư trú thông báo hoặc niêm yết; - Thông qua trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú; - Thông qua ứng dụng trên thiết bị điện tử.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Nội dung thông báo về lưu trú bao gồm họ và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân, số hộ chiếu của người lưu trú; lý do lưu trú; thời gian lưu trú; địa chỉ lưu trú. Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện

Cơ quan thực hiện

Công an Xã

Cơ quan có thẩm quyền

Công an Xã

Địa chỉ tiếp nhận HS

Công an cấp xã

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện

Cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú

Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
68/2020/QH14 Luật 68/2020/QH14 13-11-2020
55/2021/TT-BCA Thông tư 55/2021/TT-BCA 15-05-2021
57/2021/TT-BCA Thông tư 57/2021/TT-BCA 15-05-2021

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú; trường hợp người đến lưu trú sau 23 giờ thì việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 08 giờ ngày hôm sau; trường hợp ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, anh,