Thông báo tập trung kinh tế

Mã thủ tục

2.000262

Số quyết định

01/QĐ-BCT

Tên thủ tục

Thông báo tập trung kinh tế

Cấp thực hiện

Cấp Bộ

Loại thủ tục

TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực

Trình tự thực hiện

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương, 25-Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Cục kiểm tra tính đầy đủ và hợp pháp của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp pháp, Cục thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp để hoàn chỉnh hồ sơ (trong trường hợp doanh nghiệp nộp trực tiếp, Cục kiểm tra tại chỗ hồ sơ, giải thích cho doanh nghiệp về yêu cầu của hồ sơ và trả lại hồ sơ để bổ sung);

Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Cục tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế;

Thụ lý Hồ sơ thông báo tập trung kinh tế;

Trả lời thông báo tập trung kinh tế

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 45 Ngày
Dịch vụ bưu chính 45 Ngày

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Văn bản Thông báo việc tập trung kinh tế 120.1 Mau thong bao tap trung kinh te.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế Bản chính: 0
Bản sao: 1
Báo cáo tài chính trong hai năm liên tiếp gần nhất của từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế có xác nhận của tổ chức kiểm toán theo quy định của pháp luật; Bản chính: 1
Bản sao: 0
Danh sách các đơn vị phụ thuộc của từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế; Bản chính: 1
Bản sao: 0
Danh sách các loại hàng hoá, dịch vụ mà từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế và các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp đó đang kinh doan Bản chính: 1
Bản sao: 0
Báo cáo thị phần trong 02 năm liên tiếp gần nhất của từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế trên thị trường liên quan. Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện

Cơ quan thực hiện

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương

Cơ quan có thẩm quyền

Bộ Công thương

Địa chỉ tiếp nhận HS

Không có thông tin

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện

Văn bản xác nhận (Công văn trả lời)

Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
116/2005/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh 15-09-2005 Chính phủ
119/2011/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh 16-12-2011 Chính phủ

Yêu cầu, điều kiện thực hiện