Thủ tục cấp bản sao và chứng thực tài liệu lưu trữ (Cấp tỉnh)

Mã thủ tục

1.010195

Số quyết định

909/QĐ-BNV

Tên thủ tục

Thủ tục cấp bản sao và chứng thực tài liệu lưu trữ (Cấp tỉnh)

Cấp thực hiện

Cấp Tỉnh

Loại thủ tục

TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực

Trình tự thực hiện

Bước 1: Độc giả có nhu cầu cấp bản sao tài liệu phải đăng ký vào Phiếu yêu cầu sao tài liệu;

Bước 2: Sau khi độc giả điền đầy đủ các thông tin vào Phiếu yêu cầu sao tài liệu, viên chức Phòng đọc sẽ trình hồ sơ cho người đứng đầu Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh phê duyệt;

Bước 3: Viên chức Phòng đọc ghi vào Sổ đăng ký phiếu yêu cầu sao tài liệu và tiến hành thực hiện sao tài liệu, sau đó trả bản sao tài liệu cho độc giả tại Phòng đọc.

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 01 Ngày làm việc Phí : Đồng (Thực hiện theo Thông tư số 275/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ.)
Thời hạn trả bản sao tài liệu và bản chứng thực tài liệu cho độc giả theo quy định của các Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ đối với cấp bản sao
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Phiếu yêu cầu sao tài liệu (Mẫu số 08); 08 Mau phieu yeu cau sao tai lieu.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản lưu bản sao tài liệu Bản chính: 1
Bản sao: 0

Thành phần, số lượng hồ sơ đối với cấp chứng thực lưu trữ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Phiếu yêu cầu chứng thực tài liệu (Mẫu số 09); 09 Mau phieu yeu cau chung thuc tai lieu (cap tinh).docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản lưu bản chứng thực tài liệu. Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện

Cơ quan thực hiện

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh

Cơ quan có thẩm quyền

Không có thông tin

Địa chỉ tiếp nhận HS

Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện

Các hồ sơ, văn bản, tài liệu đã được sao và chứng thực.

Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
01/2011/QH13 Luật Lưu trữ 11-11-2011 Quốc Hội
275/2016/TT-BTC Thông tư 275/2016/TT-BTC 14-11-2016
01/2013/NĐ-CP Nghị định 01/2013/NĐ-CP 03-01-2013
10/2014/TT-BNV Thông tư 10/2014/TT-BNV 01-10-2014

Yêu cầu, điều kiện thực hiện