Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (trong các trường hợp: hết hạn; bị thu hồi; sửa đổi, bổ sung và bị mất, bị hư hỏng không sử dụng được)

Mã thủ tục

1.002031

Số quyết định

1731/QĐ-NHNN

Tên thủ tục

Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (trong các trường hợp: hết hạn; bị thu hồi; sửa đổi, bổ sung và bị mất, bị hư hỏng không sử dụng được)

Cấp thực hiện

Cấp Bộ

Loại thủ tục

TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức gửi văn bản xin cấp lại Giấy phép (01 bộ) qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tới Ngân hàng Nhà nước (Vụ Thanh toán).

- Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản xin cấp lại Giấy phép của tổ chức, Ngân hàng Nhà nước (Vụ Thanh toán) sẽ xem xét và cấp lại Giấy phép hoặc có văn bản thông báo từ chối trong đó nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 30 Ngày Phí : 5.000.000 Đồng
30 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Dịch vụ bưu chính 30 Ngày Phí : 5.000.000 Đồng
30 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
a) Đối với trường hợp hết hạn Giấy phép Trước khi Giấy phép hết hạn ít nhất 60 ngày, tổ chức được cấp Giấy phép phải gửi văn bản xin cấp lại Giấy phép và bản sao Giấy phép đang có hiệu lực tới Ngân hàng Nhà nước. Bản chính: 1
Bản sao: 0
b) Đối với trường hợp bị thu hồi Giấy phép Sau thời hạn 6 tháng, kể từ ngày khắc phục được hoàn toàn nguyên nhân bị thu hồi Giấy phép, tổ chức bị thu hồi Giấy phép có văn bản giải trình và xin cấp lại Giấy phép tới Ngân hàng Nhà nước. Bản chính: 1
Bản sao: 0
c) Đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung Giấy phép Khi có nhu cầu thay đổi nội dung quy định trong Giấy phép tổ chức phải có văn bản đề nghị trong đó nêu chi tiết nội dung đề nghị sửa đổi và lý do thay đổi nội dung Giấy phép cùng bản sao Giấy phép đang có hiệu lực tới Ngân hàng Nhà nước. Bản chính: 1
Bản sao: 0
d) Đối với trường hợp Giấy phép bị mất, bị hư hỏng không sử dụng được, tổ chức phải gửi văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép và nêu rõ lý do tới Ngân hàng Nhà nước. Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện

Cơ quan thực hiện

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Cơ quan có thẩm quyền

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Địa chỉ tiếp nhận HS

Không có thông tin

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện

Giấy phép

Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
101/2012/NĐ-CP Nghị định 101/2012/NĐ-CP 22-11-2012 Thủ tướng Chính phủ
80/2016/NĐ-CP Nghị định 80/2016/NĐ-CP 01-07-2016
150/2016/TT-BTC Thông tư 150/2016/TT-BTC 14-10-2016
16/2019/NĐ-CP Nghị định 16/2019/NĐ-CP 01-02-2019

Yêu cầu, điều kiện thực hiện