Thủ tục điều chỉnh kỳ hạn trả nợ đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh (Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh)

Mã thủ tục

2.002220

Số quyết định

8056/QĐ-NHCS

Tên thủ tục

Thủ tục điều chỉnh kỳ hạn trả nợ đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh (Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh)

Cấp thực hiện

Cấp Tỉnh, Cấp Huyện

Loại thủ tục

TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết

Lĩnh vực

Trình tự thực hiện

Bước 1. Người vay:
Lập Giấy đề nghị điều chỉnh kỳ hạn trả nợ (Mẫu số 08/GQVL) gửi NHCSXH nơi thực hiện thủ tục.

Bước 2. NHCSXH nơi thực hiện thủ tục:
- Kiểm tra, trình Giám đốc NHCSXH nơi thực hiện thủ tục phê duyệt:
+ Nếu được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ: phê duyệt trên Giấy đề nghị điều chỉnh kỳ hạn trả nợ (Mẫu số 08/GQVL);
+ Nếu không được điều chỉnh kỳ hạn nợ, NHCSXH nơi thực hiện thủ tục thực hiện chuyển nợ quá hạn kỳ đó và gửi cho người vay bằng Thông báo chuyển nợ quá hạn (Mẫu số 14/GQVL).

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 03 Ngày làm việc Người vay nộp hồ sơ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ trực tiếp tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày NHCSXH nơi thực hiện thủ tục nhận được bộ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Giấy đề nghị điều chỉnh kỳ hạn trả nợ (Mẫu số 08/GQVL): 08.GQVL (Điều chỉnh nợ-SXKD-8055-30.10.2019).doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện

Cơ quan thực hiện

Ngân hàng Chính sách xã hội

Cơ quan có thẩm quyền

Ngân hàng Chính sách xã hội

Địa chỉ tiếp nhận HS

Không có thông tin

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện

Giấy đề nghị điều chỉnh kỳ hạn trả nợ (Mẫu số 08/GQVL);, Hoặc Thông báo chuyển nợ quá hạn (Mẫu số 14/GQVL).

Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
78/2002/NĐ-CP Về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác 04-10-2002 Chính phủ
61/2015/NĐ-CP Nghị định 61/2015/NĐ-CP 09-07-2015 Chính phủ
8055/NHCS-TDSV Văn bản số 8055/NHCS-TDSV ngày 30/10/2019 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 30-10-2019
38/2013/QH13 Luật việc làm 16-11-2003 Quốc Hội

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Đã vay vốn tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm;
- Người vay không trả được nợ theo đúng kỳ hạn trả nợ đã thỏa thuận trong Hợp đồng tín dụng do nguyên nhân khách quan và có nhu cầu xin điều chỉ