Thủ tục gia hạn nợ đối với người lao động và cơ sở sản xuất, kinh doanh (Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh) vay trực tiếp.

Mã thủ tục

2.002221

Số quyết định

8056/QĐ-NHCS

Tên thủ tục

Thủ tục gia hạn nợ đối với người lao động và cơ sở sản xuất, kinh doanh (Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh) vay trực tiếp.

Cấp thực hiện

Cấp Tỉnh, Cấp Huyện

Loại thủ tục

TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết

Lĩnh vực

Trình tự thực hiện

Bước 1. Người vay:
Lập Giấy đề nghị gia hạn nợ (Mẫu số 09a/GQVL đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh; Mẫu số 09b/GQVL đối với người lao động).

Bước 2. NHCSXH nơi thực hiện thủ tục:
- Kiểm tra, trình Giám đốc NHCSXH nơi thực hiện thủ tục phê duyệt:
+ Nếu được gia hạn nợ: phê duyệt trên Giấy đề nghị gia hạn nợ (Mẫu số 09a/GQVL hoặc 09b/GQVL);
+ Nếu không được gia hạn nợ, NHCSXH nơi thực hiện thủ tục thực hiện chuyển nợ quá hạn và gửi cho người vay hoặc người được ủy quyền Thông báo chuyển nợ quá hạn (Mẫu số 14/GQVL)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 03 Ngày làm việc Người vay nộp hồ sơ vay vốn trực tiếp tới NHCSXH nơi thực hiện thủ tục. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày NHCSXH nơi thực hiện thủ tục nhận được bộ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ từ người vay vốn.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh: Giấy đề nghị gia hạn nợ (Mẫu số 09a/GQVL) 09a.GQVL (Gia hạn nợ-SXKD-8055-30.10.2019).doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đối với người lao động: Giấy đề nghị gia hạn nợ (Mẫu số 09b/GQVL) 09b.GQVL (Gia hạn nơ Ng LĐ truc tiếp-8055-30.10.2019).doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện

Cơ quan thực hiện

Ngân hàng Chính sách xã hội

Cơ quan có thẩm quyền

Ngân hàng Chính sách xã hội

Địa chỉ tiếp nhận HS

Không có thông tin

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện

Giấy đề nghị gia hạn nợ (Mẫu số 09a/GQVL ), Giấy đề nghị gia hạn nợ (Mẫu 09b/GQVL);, Hoặc Thông báo chuyển nợ quá hạn (Mẫu số 14/GQVL).

Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
78/2002/NĐ-CP Về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác 04-10-2002 Chính phủ
61/2015/NĐ-CP Nghị định 61/2015/NĐ-CP 09-07-2015 Chính phủ
3137/NHCS-TDSV Công văn số 3137/NHCS-TDSV 10-07-2017 Ngân hàng Chính sách xã hội
61/NHCS-TDSV Công văn số 61/NHCS-TDSV 10-01-2018 Ngân hàng Chính sách xã hội
2630/NHCS-TDSV Công văn số 2630/NHCS-TDSV 08-06-2018
63/2015/QĐ-TTg Về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất 10-12-2015 Thủ tướng Chính phủ
91/2015/QH13 Bộ Luật dân sự 24-11-2015 Quốc Hội
8055/NHCS-TDSV Văn bản số 8055/NHCS-TDSV ngày 30/10/2019 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 30-10-2019
38/2013/QH13 Luật việc làm 16-11-2003 Quốc Hội

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

+ Người vay có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
+ Có Giấy đề nghị gia hạn nợ gửi NHCSXH nơi thực hiện thủ tục;
+ Đã vay vốn tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm;
+ Đến hạn trả nợ cuối