Thủ tục quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

Mã thủ tục

1.007621

Số quyết định

2070/QĐ-BTC

Tên thủ tục

Thủ tục quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

Cấp thực hiện

Cấp Tỉnh

Loại thủ tục

TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực

Trình tự thực hiện

Các cơ sở hoạt động công ích lập báo cáo quyết toán nguồn kinh phí thực hiện sản xuất, cung ứng sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài chính.

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Không quy định
Dịch vụ bưu chính Không quy định

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Báo cáo kinh phí hỗ trợ của ngân sách nhà nước; Bản chính: 1
Bản sao: 0
Báo cáo tiêu thụ sản phẩm giống nông nghiệp, thủy sản; Bản chính: 1
Bản sao: 0
Báo cáo tổng hợp chi phí, tính giá thành toàn bộ, giá tiêu thụ và mức trợ giá sản phẩm Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện

Cơ quan thực hiện

Sở Tài chính

Cơ quan có thẩm quyền

Không có thông tin

Địa chỉ tiếp nhận HS

Không có thông tin

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện

Không quy định

Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
130/2013/NĐ-CP Nghị định 130/2013/NĐ-CP - Về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích 16-10-2013 Chính phủ
116/2016/TT-BTC Thông tư số 116/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, phân bổ dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản. 30-06-2016

Yêu cầu, điều kiện thực hiện