Thủ tục thu hồi giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Mã thủ tục

1.003360

Số quyết định

1731/QĐ-NHNN

Tên thủ tục

Thủ tục thu hồi giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Cấp thực hiện

Cấp Bộ

Loại thủ tục

TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực

Trình tự thực hiện

Bước 1: Khi tổ chức được cấp phép vi phạm một trong các trường hợp nêu tại điểm a, khoản 4 Điều 16 Nghị định 101/2012/NĐ-CP, Ngân hàng Nhà nước sẽ có văn bản gửi tổ chức được cấp phép thông báo về việc thu hồi Giấy phép và thông báo lý do thu hồi Giấy phép. Ngân hàng Nhà nước sẽ công bố công khai về việc thu hồi Giấy phép của tổ chức đó trên trang tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước

Bước 2: Ngay khi nhận được thông báo bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước về việc thu hồi Giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, tổ chức bị thu hồi Giấy phép phải lập tức ngừng cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức bị thu hồi Giấy phép phải gửi thông báo bằng văn bản tới các tổ chức và cá nhân liên quan để thanh lý hợp đồng và hoàn tất các nghĩa vụ, trách nhiệm giữa các bên.

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Không quy định

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
không quy định Bản chính: 0
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện

Cơ quan thực hiện

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Cơ quan có thẩm quyền

Không có thông tin

Địa chỉ tiếp nhận HS

Không có thông tin

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện

không quy định

Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
101/2012/NĐ-CP Về thanh toán không dùng tiền mặt 22-11-2012 Chính phủ
80/2016/NĐ-CP Nghị định 80/2016/NĐ-CP 01-07-2016
16/2019/NĐ-CP Nghị định 16/2019/NĐ-CP 01-02-2019

Yêu cầu, điều kiện thực hiện