Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS

Mã thủ tục

1.005108

Số quyết định

2108/QĐ-BGDĐT

Tên thủ tục

Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS

Cấp thực hiện

Cấp Huyện

Loại thủ tục

TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực

Trình tự thực hiện

- Đối tượng học bổ túc THCS muốn chuyển trường cần có đơn xin chuyển trường.

- Được phép chuyển trường khi nơi xin chuyển đến đồng ý tiếp nhận.

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp không quy định Không quy định
Dịch vụ bưu chính không quy định Không quy định

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn xin chuyển trường. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Văn bản đồng ý của trường nơi xin chuyển đến. Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện

Cơ quan thực hiện

Trung tâm Giáo dục thường xuyên

Cơ quan có thẩm quyền

Không có thông tin

Địa chỉ tiếp nhận HS

Không có thông tin

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính

Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
17/2003/TT-BGDĐT Thông tư 17/2003/TT-BGDĐT 28-04-2003 Bộ Giáo dục và Đào tạo

Yêu cầu, điều kiện thực hiện