Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS

Mã thủ tục

2.001904

Số quyết định

2108/QĐ-BGDĐT

Tên thủ tục

Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS

Cấp thực hiện

Cấp Huyện

Loại thủ tục

TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết

Lĩnh vực

Trình tự thực hiện

Đối tượng học bổ túc THCS cần ghi tên và nộp hồ sơ, học bạ (nếu có) tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường, lớp bổ túc văn hoá.

Trường hợp không có hồ sơ, học bạ thì sở giáo dục và đào tạo tổ chức kiểm tra trình độ hai môn ngữ văn và toán. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo cấp giấy phép vào học tại lớp tương ứng với trình độ. Giấy cho phép vào học này là căn cứ đẻ thay học bạ các lớp dưới trong hồ sơ dự thi tốt nghiệp bổ túc THCS.

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Do sở giáo dục và đào tạo quy định Do sở giáo dục và đào tạo quy định

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Do sở giáo dục và đào tạo quy định Khác Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện

Cơ quan thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan có thẩm quyền

Không có thông tin

Địa chỉ tiếp nhận HS

Trụ sở cơ quan hành chính

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện

giấy phép vào học bổ túc THCS

Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
75/2006/NĐ-CP Nghị định 75/2006/NĐ-CP 02-08-2006 Chính phủ

Yêu cầu, điều kiện thực hiện