Tiếp nhận lưu học sinh về nước

Mã thủ tục

1.002499

Số quyết định

5756/QĐ-BGDDT

Tên thủ tục

Tiếp nhận lưu học sinh về nước

Cấp thực hiện

Cấp Bộ

Loại thủ tục

TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ;

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ, yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung (nếu có);

Bước 3: Ra văn bản tiếp nhận lưu học sinh về nước (một trong các hình thức sau):

- Quyết định tiếp nhận lưu học sinh về nước;

- Giới thiệu về cơ quan công tác (đối với lưu học sinh đã có cơ quan công tác);

- Giới thiệu liên hệ xin tuyển dụng (đối với lưu học sinh chưa có cơ quan công tác);

- Chứng nhận đã tốt nghiệp về nước (đối với lưu học sinh tự túc hoặc lưu học sinh tiếp tục học lên trình độ cao hơn);

- Giới thiệu về cơ sở giáo dục đã đồng ý tiếp nhận (đối với lưu học sinh được cử đi học tại nước ngoài xin chuyển từ một trường nước ngoài về nước tiếp tục học tập);

- Thông báo về nghĩa vụ bồi hoàn kinh phí cho nhà nước (đối với trường hợp lưu học sinh chưa tốt nghiệp thuộc diện phải thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn kinh phí theo quy định hiện hành);

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 20 Ngày làm việc Ứng viên gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục Hợp tác quốc tế và đồng thời nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://oms.vied.vn. Tối đa 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trực tuyến 20 Ngày làm việc Ứng viên gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục Hợp tác quốc tế và đồng thời nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://oms.vied.vn. Tối đa 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Dịch vụ bưu chính 20 Ngày làm việc Ứng viên gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục Hợp tác quốc tế và đồng thời nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://oms.vied.vn. Tối đa 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

Đối với lưu học sinh tốt nghiệp về nước
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Báo cáo tốt nghiệp (theo Mẫu); Phu luc (1).doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao và bản dịch hợp lệ sang tiếng Việt bằng tốt nghiệp, kết quả học tập. Trường hợp chưa được cấp bằng thì nộp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học kèm theo bảng điểm (đối với lưu học sinh tốt nghiệp trình độ đại học, thạc sĩ), xác nhận kết quả nghiên cứu, bảo vệ luận án (đối với lưu học sinh tốt nghiệp trình độ tiến sĩ); Bản chính: 0
Bản sao: 1
Giấy biên nhận đã nộp luận án cho Thư viện Quốc gia Việt Nam hoặc Thư viện Khoa học tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh (đối với lưu học sinh tốt nghiệp trình độ tiến sĩ); Bản chính: 1
Bản sao: 0
Thẻ lên máy bay về nước (boarding pass) và bản chụp hộ chiếu trang có ảnh và trang đóng dấu ngày nhập cảnh về nước; Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn đề nghị truy lĩnh chế độ kinh phí chưa được cấp (nếu có) kèm theo chứng từ gốc có liên quan và bản dịch hợp lệ sang tiếng Việt. Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện

Cơ quan thực hiện

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Hợp tác quốc tế - Bộ giáo dục đào tạo

Cơ quan có thẩm quyền

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ tiếp nhận HS

Cục hợp tác quốc tế

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Cục Hợp tác quốc tế - Bộ giáo dục đào tạo

Kết quả thực hiện

Quyết định tiếp nhận về nước hoặc văn bản giới thiệu lưu học sinh về cơ quan, tổ chức đã công tác trước khi đi học (đối với lưu học sinh là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng) hoặc giới thiệu lưu học sinh về cơ quan, tổ chức đã cam kết tiếp nhận hoặc có nhu cầu tuyển dụng lưu học sinh về làm việc (đối với lưu học sinh chưa có cơ quan công tác).

Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
10/2014/TT-BGDĐT 10/2014/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài 11-04-2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Cục Hợp tác quốc tế - Bộ giáo dục đào tạo