Xét cấp bằng tiến sĩ

Mã thủ tục

1.001895

Số quyết định

5756/QĐ-BGDDT

Tên thủ tục

Xét cấp bằng tiến sĩ

Cấp thực hiện

Cấp Bộ, Cơ quan khác

Loại thủ tục

TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực

Trình tự thực hiện

Hồ sơ bảo vệ luận án được đưa ra xem xét tiến hành các thủ tục cấp bằng tiến sĩ bao gồm hồ sơ của các luận án không phải thẩm định và hồ sơ của các luận án đã đạt yêu cầu thẩm định theo quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 42 của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ.

Thủ trưởng cơ sở đào tạo có trách nhiệm tổ chức thẩm tra quá trình đào tạo, chất lượng luận án, việc tổ chức và hoạt động của Hội đồng đánh giá luận án trước khi tổ chức cuộc họp thường kỳ Hội đồng Khoa học và Đào tạo của cơ sở đào tạo để thông qua danh sách nghiên cứu sinh được cấp bằng tiến sĩ và ra quyết định cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh.

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 1 Không quy định cụ thể.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Tờ báo đăng tin hay bản sao chụp bản tin đăng báo ngày bảo vệ (trừ những luận án bảo vệ theo chế độ mật); Bản chính: 0
Bản sao: 1
Biên bản chi tiết diễn biến của buổi bảo vệ luận án, câu hỏi của các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và những người tham dự, trả lời của nghiên cứu sinh cho từng câu hỏi; Bản chính: 1
Bản sao: 0
Nghị quyết của Hội đồng; Bản chính: 1
Bản sao: 0
Các bản nhận xét của tất cả các thành viên của Hội đồng, của các cơ quan và các nhà khoa học gửi tới Hội đồng; Bản chính: 1
Bản sao: 0
Biên bản kiểm phiếu và các phiếu đánh giá; Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản nhận xét, đánh giá của tập thể hướng dẫn nghiên cứu sinh; Bản chính: 1
Bản sao: 0
Danh sách Hội đồng có chữ ký của các thành viên tham dự buổi bảo vệ; Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy biên nhận luận án và tóm tắt luận án của Thư viện Quốc gia Việt Nam; Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản in trang thông tin Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bản chính: 1
Bản sao: 0
Các tài liệu khác theo quy định của Thủ trưởng cơ sở đào tạo. Hồ sơ này phải được lưu trữ lâu dài tại cơ sở đào tạo. Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện

Cơ quan thực hiện

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Cơ sở giáo dục đại học

Cơ quan có thẩm quyền

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Cơ sở giáo dục đại học

Địa chỉ tiếp nhận HS

Không có thông tin

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện

Quyết định cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh.

Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
05/2012/TT-BGDĐT Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 15-02-2012 Bộ Giáo dục và Đào tạo

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Cơ sở giáo dục đại học